آموزش مقدماتی فارکس

استفاده از خط تراکم توزیع

آموزش بورس اندیکاتور (accumulation/distribution) چیست؟

آموزش بورس اندیکاتور (accumulation/distribution) چیست؟ تراکم/توزیع” یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط بوسیلۀ حجم های معامله، تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

از خط “تراکم/توزیع” برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.

اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.

تحلیل الگوی واگرا:

اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد

اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

تکنیکال
اندیکاتور ها :
۱-میانگین متحرک Moving Average (MA)
۱) اگر MA صعودی باشد نشان دهنده روند صعودی است و اگر MA نزولی باشد نشان دهنده روند نزولی است که می گوییم بازار trend یا روند دارد و اگر MA تقریبا افقی باشد می گوییم بازار فاقد روند و یا Range است یعنی روندی ندارد، روند صعودی و نزولی ندارند.
۲) اگر منحنی قیمت بالای MA باشد تمایل دارد به روند صعودی ادامه دهند و اگر منحنی قیمت پایین MA باشد تمایل دارد به روند نزولی ادامه دهند.
۳) هر چقدر دورۀ زمانی MA کوتاه مدت تر باشد نوسانات را بیشتر به ما نشان می دهد و دقت کمتری دارد.
۴) معمولا از دو MA استفاده می کنند یکی کوتاه مدت و یکی بلند مدت . بسیاری اوقات کوتاه مدت را ۵ روزه و بلندمدت را ۲۰ روزه در نظر می گیرند.
۵) MA بلند مدت نشان دهنده روند بلند مدت و MA کوتاه مدت نشان دهنده روند کوتاه مدت.
۶) این نکته مهم است و کاربردی : محل برخورد (Cross) MA کوتاه مدت و بلند مدت می تواند به ما سیگنال خرید و فروش دهد.اگر کوتاه مدت بالای بلند مدت باشد و بلند مدت صعودی باشد سیگنال خرید است،اگر کوتاه مدت پایین بلند باشد و بلند مدت باشد و بلند مدت نزولی سیگنال فروش است.
۷) به بازار صعودی Bullish Market و به بازار نزولی Bearish Market می گویند.
۸) چهار نوع MA داریم : Simple ساده ، Exponential نمایی ، Smooth همواره ،Liner Weighted

۲- Bollinger Bands :
۱) هر اندازه فاصله ی بین نوار بالایی و پایینی بیشتر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر در آن محدوده است.
۲) خط میانی یک میانگین متحرک است و نوارهای بالایی و پایینی به اندازه در برابر انحراف معیار از خط میانی فاصله دارد.
۳) می توان بجای دو برابر مقادیر دیارگری را انتخاب کرد اما انتخاب باید بگونه ای باشد که در حدود ۸۰% از تغییرات قیمت در محدوده نوارهای بالایی و پایینی باشد.
۴) معمولا زمانی که قیمت روند آن از نوار پایینی آغاز می شود قیمت به نوار بالای می رسد و برعکس زمانی که قیمت از نوار بالای آغاز می شود قیمت به نوار پایینی می رسد. این قضیه در بازارهای سطح بیشتر صادق است.
۵) اگر بازار صعودی باشد قیمتی که نوار بالایی آغاز می شود معمولا به خط میانی ختم می شود و استفاده از خط تراکم توزیع بلعکس اگر روند نزولی باشد قیمت میان خط میانی و نوار پایینی تغییر می کند.
۶) اگر قیمت از نوار پایینی بیرون بزند تمایل دارد که در جهت روند پیش برود.
۷) معمولا تغییرات شدید پس از یک بازار Range صورت می گیرد.

۳-اندیکاتور ADX :
۱) این اندیکاتور از سه خط Adx ، DI+،DI- تشکیل شده است.
۲) اگر خط Adx بیشتر از ۲۰ باشد معرف رونددار بودن قیمت است.
۳) اگر خط DI+ بالای خط DI- باشد نشان از بالا رفتن قیمت ها دارد و بلعکس .
۴) مهمترین نقاط، نقاط برخورد DI+ و DI- است در واقع Cross این دو خط به ما سیگنال خرید یا فروش میدهد.
۵) مقدار پیش فرض یا Default برای این اندیکاتور عدد ۱۴ است که می توان آن را تغییر داد.
۶) برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا با توجه به خط Adx متوجه روند بازار می شویم.اگر بازار روند داشت با توجه به خطوط DI+،DI- ، position اختیار میکنیم.
نکته : زمانی که می خواهیم خطوط حمایت و مقاومت آینده روند را پیش بینی کنیم ابتدا چند خط حمایت و مقاومت در اطراف قیمت پایانی وصل می کنیم و سپس با استفاده از این خطوط وصل شده روند آتی را پیش بینی میکنیم.

۸- OSMA (: (Moving Average of Oscillator
۱) این اندیکاتور نشان دهنده اختلاف میان مقدار MACD و منحنی سیگنال آن است.
۲) زمانی که مقدار عددی OSMA بیشتر از صفر شود سیگنال خرید است و زمانی که مقدار آن از مثبت به منفی تبدیل شود سیگنال فروش است.
۳) اگر OSMA صعودی و قیمت هم صعودی باشد سیگنال خرید است و بلعکس.
۴) استفاده از خط تراکم توزیع اگر قیمت صعودی و OSMA نزولی باشد ( یا RSI نزولی یا MFI نزولی یا OBV نزولی باشد) یعنی روند در حال تضعیف است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI)) یکی از مرسوم ترین اسیلاتورهاست که توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شده است. شاخص قدرت نسبی قدرت و استحکام روند را در شرایطی که بازار روند صعودی یا نزولی دارد، اندازه گیری می کند (نسبت شمعدان های بالا و پایین در دوره زمانی انتخاب شده). ارزش شاخص قدرت نسبی بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. حجم نزدیک به ۱۰۰ نشان می دهد که بازار روند صعودی تندی را تجربه خواهد کرد؛ درحالیکه حجم نزدیک به صفر نشان می دهد که روند بازار نزولی خواهد بود.
با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطوح نهایی، از حساسیت این شاخص به نوسانات قیمت کاسته می شود و باعث برگشتن اندیکاتور به سطوح طبیعی می شود.
کاربردهای شاخص قدرت نسبی
کاربرد شماره ۱ : شرایط اشباع خرید/اشباع فروش. حجم بالای ۸۰ به عنوان اشباع خرید و حجم پایین ۲۰ اشباع فروش درنظر گرفته می شوند. با رسیدن بازار به سطوح بالاتر، این امکان وجود دارد که هرکدام از خریداران به معامله روی ارزی که در این موقعیت قرار گرفته، علاقه مند شود (این امر باعث رسیدن شاخص قدرت نسبی به بالای ۸۰ می شود). در این مرحله لانگ های ضعیف به دنبال کسب سود، پوزیشن هایشان را می بندند. این حرکت به بازار شانس بازگشت یا معکوس شدن و به شاخص قدرت نسبی امکان بازگشت به سطوح طبیعی را می دهد و با پایین آمدن قیمت های فروش اندیکاتور به زیر ۸۰ بازمی گردد. همین روند بر حرکات نزولی هم صادق است؛ با رسیدن شاخص قدرت نسبی به منطقه اشباع فروش (زیر صفر)، فروشندگان به دنبال کسب سود از این شرایط می روند که همین امر قدرت لازم را به شاخص قدرت نسبی برای بازگشت به سطوح طبیعی می دهد و باعث افزایش قیمت ها می شود.

(نمودار ۱۶)
به خاطر داشته باشید که سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش با بازگشت بازار از شرایط اشباع به منطقه طبیعی دیگر کارایی ندارند. این نوع سیگنال ها در شرایطی که بازار منظم است بهترین کارایی را دارند.
کاربرد شماره ۲: واگرایی. مثل سایر اندیکاتورها، از شاخص قدرت نسبی هم برای معاملات واگرایی استفاده می شود اما احتمالاً بهترین اندیکاتور برای اندازه گیری و معامله براساس واگرایی است. وقتی قیمت به سطح جدیدی می رسد و اندیکاتور نمی تواند اوج/افت نظیر آن را بسازد، واگرایی ظاهر می شود.

(نمودار ۱۷)
در این نمودار به وضوح می بینید که چگونه بازار به پایین ترین افت ها می رسد اما اندیکاتور قادر نیست این پایین ترین افت ها را تکرار کند ( و به جای آن بالاترین اوج را می سازد). این نشان می دهد که بازار دیگر به اندازه نقطه شروع نیرومند نیست. مثل سایر سیگنال های معاملاتی، ظاهر شدن واگرایی در نمودار می تواند سیگنال اصلاح، بازگشت یا یک دوره تثبیت در بازار باشد.
کاربرد شماره ۳ : نشانگر روند. وقتی حجم شاخص قدرت نسبی بالای ۵۰ باشد حاکی از این است که میانگین سودها بیشتر از میانگین ضررها در بازار بوده است (روند صعودی). حجم پایین ۵۰ هم حاکی از این است که ضررها بیشتر از مینگین سودها بوده است (روند نزولی).

(نمودار ۱۸)
قانون اصلی این است: وقتی شاخص قدرت نسبی بالای ۵۰ است روند صعودی پیش بینی می شود و وقتی زیر ۵۰ است روند نزولی درنظر گرفته می شود.
باید یادآور شویم که وقتی از شاخص قدرت نسبی با این روش استفاده می کنید، توصیه می شود دوره های زمانی طولانی تری را انتخاب کنید ( مثلاً ۴۰ دوره ای یا ۸۰ دوره ای)

اندیکاتور A/D (تراکم/توزیع) چیست و چه محدودیت هایی دارد؟

تحلیل تکنیکال و فراگیری اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی موجب جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و ضررهای بالقوه می شود. یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال، اسیلاتور A/D یا Accumulation/Distribution یا تراکم/حجم و یا تراکم/توزیع است که نشان دهنده قدرت روند با استفاده از اندازه گیری حجم معاملات و قیمت رمزارز مورد نظر است. اندیکاتور تراکم/توزیع (A/D) همچنین واگرایی های موجود بین تراکم یا حجم در مقابل قیمت را بررسی می کند.

نحوه ی تحلیل اندیکاتور(A/D) یا تراکم/توزیع

اندیکاتور A/D به ما چه می گوید؟ این اندیکاتور کاربردی نشان می دهد که در حال حاضر چه المان هایی از عرضه و تقاضا و به چه میزان بر قیمت رمزارز تاثیر گذاشته اند. خط A/D می تواند در جهت مخالف یا موافق جهت قیمت حرکت کند.
A/D نشان دهنده قدرت تقاضا ویا عرضه موجود در بازار می باشد که با توجه به مکان بسته شدن قیمت محاسبه می شود، به عبارت دیگر در نظر گرفتن قیمت در بالاترین و یا پایین ترین حد و سپس ضرب کردن آن در حجم، عملی است که این اندیکاتور انجام می دهد. زمانی که قیمت یک رمزارز نزدیک به بالاترین قیمت (بسته به تایم فریم) بسته می شود و همچنین حجم معاملاتی بالایی هم داشته باشد، در این صورت A/D بالاتری هم خواهد داشت. از سوی دیگر اگر قیمت نزدیک به بالاترین حد بسته شود ولی حجم بالایی نداشته باشد ویا اگر حجم معاملاتی یک رمزارز بالا باشد ولی قیمت نزدیک به میزان متوسط (بسته به تایم فریم) بسته شود در این صورت اندیکاتور A/D خیلی رشد نخواهد کرد. بنابراین اندیکاتور A/D استفاده از خط تراکم توزیع معیاری برای افزایش و یا کاهش قیمت می باشد.

به طور کلی این اندیکاتور به معامله گران این امکان را می دهد تا هم راستا بودن جهت قیمت با تغییرات حجم معاملات را بررسی کنند. می دانیم که با افزایش فروش (عرضه)، قیمت رمزارز کاهش می یابد و همچنین با افزایش خرید (تقاضا) قیمت ها افزایش می یابد. اگر استفاده از خط تراکم توزیع<استفاده از خط تراکم توزیع /i> یک روند صعودی را در نظر داشته باشیم به معنی افزایش تقاضا یا خرید برای رمزارز مورد نظر می باشد، حال اگر حجم معاملات تغییر کند و میزان استفاده از خط تراکم توزیع تقاضا (خرید) کم شود موجب تضعیف روند صعودی خواهد بود. این تضعیف روند به وسیله اندیکاتور A/D قابل بررسی است.

اندیکاتور a/d

همان طور که در تصویر اندیکاتورA/D مشخص است، با تغییر حجم معاملات، اندیکاتور تضعیف روند صعودی را نشان می دهد. زمانی که قیمت ها در حال کاهش است و همزمان شیب خط A/D هم نزولی می شود به معنی ادامه کاهش قیمت ها است.
اگر قیمت پس از یک روند صعودی با کاهش مواجه شود ولی اندیکاتور A/D همچنان صعودی باشد نشان می دهد که قیمت به زودی به روند صعودی خود باز می گردد. به بیان دیگر زمانی که جهت حرکت قیمت ها تغییر می کند اما روند A/D بدون تغییر باقی می ماند به معنی بازگشت احتمالی قیمت ها به روند قبلی است.

استفاده از اندیکاتور A/D

نکته: استفاده از اندیکاتور A/D همراه با اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر می تواند به بهینه سازی ریسک و تحلیل های دقیق تر کمک کند. اندیکاتور A/D به تنهایی نمی تواند معیار کافی و جامعی برای تحلیل تکنیکال و ورود به معاملات باشد و بهتر است با دو یا سه اندیکاتور دیگر ترکیب شود.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور A/D یا تراکم/ حجم

استفاده از اندیکاتور A/D به معنی نادیده گرفتن گپ های قیمتی در بازار رمزارزهاست. به عبارت دیگر اندیکاتور تراکم/حجم گپ های قیمتی در بازار را در نظر نمی گیرد و ممکن است با وجود گپ ها در محاسبات دچار اشتباه شود و نتواند تصویر درستی از محدوده قیمتی ارائه دهد.
این ابزار در تحلیل تکنیکال زمان درستی از تغییر روند بدست نمی دهد. زمانی که قیمت روند نزولی را طی می کند و A/D شیب صعودی داشته باشد به معنی تغییر روند قیمت است اما زمان این تغییر با این ابزار قابل محاسبه نخواهد بود و ممکن است مدت زیادی طول بکشد. بنابراین ریسک خواب سرمایه و هزینه فرصت می تواند موجب کاهش سود و یا از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری دیگر باشد.
استفاده از این ابزار به همراه مفاهیم پرایس اکشن و همچنین دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورهای مفید در تحلیل تکنیکال می تواند تصویر دقیق تری از روند احتمالی بازار ارزهای دیجیتال به معامله گران ارائه دهد زیرا واگرایی های بین قیمت و حجم معاملات با این روش قابل اندازه گیری و بررسی است.

آشنایی با اندیکاتور Accumulation/Distribution (تراکم/توزیع)

Okex

اندیکاتور Accumulation/Distribution (تراکم/توزیع) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط بوسیله حجم های معامله، تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

معمولا از خط “تراکم/توزیع” برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می گردد.

شاخص تراکم و توزیع یا تجمع و توزیع توسط مارک چیکن به دنیای تحلیل گران معرفی شده است که این شاخص بر پایه رابطه حجم با قیمت عمل می‌کند تا مشخص کند که آیا دارایی انباشته یا توزیع شده است.

Distribution Indicator

انباشت دارایی به معنی بالا رفتن حجم خریدها و توزیع به معنی بالا رفتن حجم فروش ها است. شاخص A/D می‌تواند اختلافات بین قیمت سهام و جریان پول را شناسایی استفاده از خط تراکم توزیع کند. از این رو شاخص تراکم و توزیع معیاری برای تشخیص کاهش یا افزایش قیمت به حساب می‌رود و هم چنین واگرایی بین قیمت و حجم را که علامت ضعف روند و برگشت احتمالی آن است را نشان می‌دهد. A/D ابتدا قیمت‌های باز و بسته شدن را با محدوده معاملاتی یک دوره مقایسه می‌کند و از نتیجه به دست آمده، به حجم معاملات وزن می‌دهد و بدین ترتیب برای هر حجمی وزنی تعیین می‌کند.

شاخص A/D گپ‌های قیمتی را در نظر نمی‌گیرد و از این رو، استفاده از این شاخص موجب می‌شود تا اهمیت گپ‌های قیمتی نادیده گرفته شود. از آنجایی که خط A/D بسیار به حرکات قیمت (مخصوصا قیمت بسته شدن) وابسته است و اکثرا همراه با قیمت حرکت می‌کند، به همین دلیل واگرایی‌های کمی نشان می‌دهد.

اندیکاتور A/D | تراکم/توزیع

Forex Indicator Pro

تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

کاربرد

از خط “تراکم/توزیع” برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

  • اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.
  • اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.тора.

تحلیل الگوی واگرا:

  • اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهندۀ این است
  • که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد

محسابه

(A/D(t) = [((C – L) – (H – C)) / (H – L)] x Vol + A/D(t-1
در فرمول بالا:
(A/D(t – ارزش کنونی تراکم/توزیع
(A/D(t-1 – ارزش پیشین تراکم/توزیع
H – صعود کنونی
L – نزول کنونی
C – قیمت بسته شدن
Vol – حجم

پسورد فایل : www.mt4free.ir

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

راهنمای نصب اندیکاتورها اکسپرت اسکریپت و تمپلیت :

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب استفاده از خط تراکم توزیع کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید و تمپلیت خودتون رو که قبلا کپی کردید داخلش الصاق کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید

و سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید در پوشه اندیکاتور

و اگر اکسپرت هست در پوشه اکسپرت و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید که اندیکاتور , اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده

کافی هست چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

و با کلیک روی اندیکاتور یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی استفاده از خط تراکم توزیع چارت خودتون راست کلیک کنید

و در بخش تمپلیت ها مشاهده کنید تمپلیتی که اضافه کرده بودید الان قرار داره و میتونید فراخوانش کنید .

درس ۱۷ : اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

درس ۱۷ : اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

در این درس، توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور تراکم/توزیع چایکین، و نحوه‌ی محاسبه و تفسیر آن، و هم‌چنین، نمونه‌ای از نمودار آن ارائه می‌دهیم.

اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

قابل استفاده در: صفحه‌ی جدید

نوع نمودار: تکنیکال و تعاملی

اندیکاتور تراکم (یا انباشت) / توزیع چایکین یک اندیکاتور مومنتوم است که میان تغییرات قیمت و محدوده‌ی روزانه ارتباط ایجاد می‌کند.

محاسبه

(کف - سقف) / [(پایانی - سقف) - (کف - پایانی)] :محاسبه‌ی ضریب جریان پول .۱

(حجم دوره‌ی مورد نظر × ضریب جریان پول) :محاسبه‌ی حجم جریان پول .۲

حجم جریان پول در دوره‌ی کنونی + اندیکاتور خط پیشرفت/پسرفت قبلی = اندیکاتور خط پیشرفت/پسرفت .۳

واگرایی میان تراکم/توزیع و قیمت سهام نشان‌دهنده‌ی یک تغییر قریب‌الوقوع است. وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد، قیمت‌ها معمولا تغییر می‌کنند. برای مثال، چنان‌چه این اندیکاتور حرکت صعودی داشته باشد و قیمت سهام حرکت نزولی، قیمت‌ها احتمالا دچار بازگشت شده و حرکت را به سمت بالا شروع می‌کنند.

اگر تغییر قیمت روزانه مثبت باشد، آن‌گاه تفاوت میان سقف و کف قیمت روزانه به عدد کل اضافه می‌شود، و بالعکس، اگر تغییر روزانه منفی باشد، محدوده‌‌ی قیمت روزانه از رقم کل کم می‌شود.

شما می‌توانید با وارد کردن تعداد دوره‌های مربوط به میانگین متحرک در نخستین کادر پارامتر، میانگین متحرک خط تراکم/توزیع را به دست بیاورید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا