آموزش مقدماتی فارکس

اندیکاتور اندازه حرکت

واگرایی منفی در اندیکاتور ROC

كارشناسان تحليلگر

در اين مقاله ما تعدادي از انواع انديكاتورها و اسيلاتورها را بصورت چكيده و مختصر خدمت شما توضيح مي دهيم.

اين انديكاتورها را مي توانيد در تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال استفاده نماييد.ارزهاي ديجيتال بر پايه بلاك چين ايجاد شده اند.

۱-نوسانگر تصادفي Stochastic Oscillator :

از نوسان گر تصادفي براي شناسايي جهت روند قيمت و نقاط احتمالي اصلاح استفاده مي شود كه از طريق مشخص كردن جايگاه قيمت حال حاضر در آخرين محدوده قيمتي انجام مي شود زيرا قيمت ها در روند صعودي به بالا ترين قسمت انتهاي محدوده و در روند نزولي به پايين ترين منطقه انتهاي محدوده تمايل دارند.در حقيقت از اين انديكاتور براي شناسايي محدوده كف فروش و سقف استفاده مي شود كه اگر بالاي عدد هشتاد باشد به معناي سقف خريد و پايين عدد بيست كف فروش را به همراه دارد.همچنين اين نوسانگر براي سه هدف استفاده مي شود كه عبارتند از : ۱-شناسايي ميزان اشباع فروش يا خريد-۲-شناسايي سيگنال ها-۳-شناسايي واگرايي ها

۲-نوسانگر مهيب AO :

نوسانگر مهيب به معناي فوق العاده مي باشد و نوعي انديكاتور است كه براي اندازه گيري ميزان حركت و تغيير روند هاي ناگهاني استفاده مي شود.در حقيقت اين انديكاتور اگر از خط صفر رو به بالا برود به معناي موقعيت خريد و اگر رو به پايين حركت كند مفهوم فروش را در بر دارد.نوسانگر مهيب از حاصل تفريق ميانگين متحرك ساده با دوره ۲۴ و ميانگين متحرك ساده دوره ۵ به دست مي آيد و براي تاييد روند ها يا احتمال بازگشت ها استفاده مي شوند.اين ميانگين هاي متحرك ساده اصولا توسط قيمت بسته شده استفاده نمي شوند، بلكه توسط نقاط مياني ميله ها محاسبه مي شوند.

۳-نوسانگر نهايي UO :

شاخص نوسانگر نهايي براي اندازه گيري مقدار حركت در سه بازه زماني جدا از هم استفاده مي شود كه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي باشد.همچنين از اين انديكاتور براي شناسايي مناطق اشباع خريد و فروش استفاده مي شود و هدف نهايي آن جلوگيري از واگرايي هاي اشتباه در بين نوسانگرهاي اندازه حركت معمول مي باشد.همچنين اين شاخص از چند دوره زماني براي محاسبه استفاده مي كند كه اين اتفاق در مقابل ديگر نوسانگر هاي حركتي است كه از يك بازه زماني بهره مي جويند.

۴-نوسانگر قدرت خرس ها Bears Power :

نوسانگر قدرت خرس ها تفاوت بين پايين ترين قيمت و ميانگين متحرك نمايي ۱۳ را اندازه گيري مي كند و به وسيله هيستوگرام رسم مي شود.اگر اين شاخص زير صفر باشد يعني فروشنده ها مي توانند قيمت را پايين تر از ميانگين متحرك نمايي بياورند و اگر بالاي صفر باشد اين مفهوم را مي رساند كه خريداران مي توانند قيمت را بالاتر از ميانگين متحرك نمايي نگه دارند.همچنين اين انديكاتور يك نوسانگر نامحدود با مقدار پايه صفر است و حد بالاتر و پايين تري ندارد و در اكثر مواقع از طريق تركيب با ساير سيگنال ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

۵-نوسانگر ويليامز Williams %R :

نوسانگر ويليامز يك نوسانگر بر پايه حركت مي باشد كه براي شناسايي شرايط اشباع فروش و اشباع خريد از آن استفاده مي شود تا بتوان نقاط ورود و خروج را شناسايي نمود.در حقيقت اين شاخص بر اساس مقايسه بين قيمت بسته شده حال حاضر و بالا ترين سقف براي دوره بازگشتي كه كاربر انتخاب كرده باشد بوجود مي آيد.همچنين اين شاخص بين صفر و منفي صد در نوسان است كه نزديك به صفر به معناي اشباع خريد و در حدود منفي صد مفهوم اشباع فروش است.

۶-شاخص قدرت نسبي RSI :

شاخص قدرت نسبي يك نوسانگر موفق است كه مي توان گفت محبوب ترين انديكاتور موجود است و بر پايه حركت مي باشد و از آن براي اندازه گيري سرعت و تغيير حركات جهت دار قيمت استفاده مي شود.همچنين شاخص قدرت نسبي بين محدوده صفر تا صد نوسان دارد و زماني كه به شكل نمودار شده باشد، ميانگيني جهت نظارت بر جريان و قدرت و اندیکاتور اندازه حرکت ضعف تاريخي يك بازار مشخص كه به قيمت هاي بسته شده در يك دوره معين كه به ايجاد يك واحد مورد اعتماد از تغيبرات حركت و قيمت بستگي دارد را نشان مي دهد و در اصل انديكاتوري با دوام محسوب مي شود.

۷-شاخص كانال كالا CCI :

شاخص كانال كالا يك نوسانگر حركتي مي باشد كه براي شناسايي وضعيت اشباع خريد و فروش به كار مي رود و بسيار مشهور و محبوب مي باشد و به صورت وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد.همچنين اين شاخص نوعي نوسانگر نامحدود مي باشد كه حد بالاتر و پايين تر ندارد و به جهت يافتن بازگشت ها و واگرايي هاي گذشته مورد استفاده قرار مي گيرد و از آن در بسياري از ابزار هاي مالي به كار گرفته مي شود.

۸-باند بولينگر Bollinger Band :

باند بولينگر نوعي ديگر از انديكاتور ها است كه بسيار كاربردي مي باشد و ميانگين متحرك ساده در وسط آن قرار گرفته است و محدوده نوسانات قيمت كه نرخي مي باشد كه درآن، قيمت افزايش يا كاهش پيدا مي كند و هر چقدر دامنه آن وسيع تر باشد، نوسانات قيمت هم بيشتر مي شود را نشان مي دهد.

۹-شاخص قدرت نسبي تصادفي Stoch RSI :

شاخص قدرت نسبي تصادفي در حقيقت يك انديكاتور مي باشد كه به وسيله آن مي توان جهت و روند بازار را تحليل نمود.در حقيقت مقياسي از شاخص قدرت نسبي است كه رنج پايين و بالاي خود در يك دوره از زمان توسط يك كاربر تعريف مي شود.همچنين اين شاخص يك نوسانگر مي باشد كه مقدار آن بين صفر و يك است كه به شكل يك خط رسم مي شود.

۱۰-ابر ايچيموكو Ichimoku Cloud :

ابر ايچيموكو يكي از انديكاتور هاي محبوب و كاربردي است كه جهت حركت و روند تضمين شده و همچنين مقاومت و حمايت را نمايان مي كند و تصويري روشن تر از مقوله قيمت گذاري را نشان مي دهد و از پنج خط تشكيل شده است كه هر كدام مربوط به زماني مشخص مي باشد.علاوه بر اين اندازه گيري حركت و ارسال سيگنال تلاقي خطوط و قيمت اين خطوط كه به معامله كنندگان ياري مي رساند بهترين نقاط ورود و خروج را پيدا كنند را به همراه دارد.

۱۱-شاخص مكدي MACD :

شاخص مكدي انديكاتوري بسيار محبوب مي باشد كه به جهت شناسايي شاخصه هاي روند تضمين شده كه حركت بازار و جهت دوره زماني روند را نشان مي دهند، استفاده مي شود و نام ديگر آن ميانگين متحرك همگرايي-واگرايي مي باشد.همچنين به دليل اين كه تركيبي از دو نوع شاخص كه ميانگين متحرك كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد، حاوي اطلاعات زيادي است.علاوه بر اين تفاوت بين دو ميانگين متحرك و خط سيگنال را به شكل هيستوگرام كه بر روي خط صفر مركزي در حال نوسان است را رسم مي نمايد.

۱۲-شاخص جهت دار ميانگين ADX :

شاخص جهت دار ميانگين به معامله كنندگان ياري مي دهد تا نه جهت واقعي، بلكه قدرت روند را معين كنند و مي توان از آن براي يك بازار خنثي يا در حال شروع روند جديد استفاده نمود.همچنين اين شاخص، با شاخص حركتي جهت دار در ارتباط است و بين صفر تا صد متغير مي باشد كه مقدار بالا نشان دهنده روندي قوي و مقدار پايين آن بيان كننده روندي ضعيف مي باشد.

۱۳-شاخص گردش پول MFI :

شاخص گردش پول يك نوع نوسانگر مي باشد كه ورودي و خروجي يك دارايي را براي يك دوره زماني مشخص اندازه گيري مي كند.اين شاخص بين اعداد صفر تا صد نوسان مي كند تا سيگنال هاي اشباع خريد و اشباع فروش را صادر نمايد.همچنين شاخص گردش پول مي تواند در شناسايي حركت هاي بازگشتي بازار زماني كه سيگنال اشباع خريد و فروش صادر شده است كاربرد فراواني داشته باشد.

۱۴-ميانگين متحرك ساده SMA :

ميانگين متحرك ساده يك متحرك غير وزني مي باشد كه نقاط مختلف در مجموعه داده اهميت و وزن برابري دارند.همچنين با انتهاي هر دوره قديمي ترين نقطه داده سقوط مي كند و جديدترين نقطه داده به آن اضافه مي گردد.شاخص هاي ميانگين متحرك انواع زيادي دارند و قيمت ميانگين را در دوره هاي زماني مطلوب نمايش مي دهند و همه آن ها اصولا در نقاط مختلف داده ها با هم متفاوت مي باشند.علاوه بر اين بايد دانست كه در بين همه ميانگين هاي متحرك، ميانگين متحرك ساده تاخير بيشتري دارد و مي توان گفت كه ميانگين قيمت بسته شدن يك سهم در دوره زماني مشخصي مي باشد.

۱۵-ميانگين متحرك هال HMA :

انديكاتور ميانگين متحرك هال براي كاهش تاخير، افزايش پاسخگويي و حذف نويز بوجود آمده است كه محاسبه آن بسيار دقيق مي باشد و در ميانگين متحرك وزني از آن استفاده مي گردد.اين شاخص سرعت عمل بالايي دارد و بسيار ساده مي باشد و بر قيمت هاي جديد تر تاكيد بيشتري نسبت به قيمت هاي قديمي دارد.علاوه بر اين در تشخيص سيگنال ورود و خروج كارايي بالايي دارد و بسيار مورد استفاده معامله گران نوساني و بلند مدت مي باشد كه اصولا همراه با سيگنال ها و روش هاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.

۱۶-ميانگين متحرك وزني WMA :

ميانگين متحرك وزني يكي ديگر از انديكاتور هاي ميانگين متحرك است كه نسبت به داده هاي جديد وزن بيشتري دارد و به داد هاي قديمي وزن كم تري را اختصاص مي دهد‌.زماني كه در اين انديكاتور قيمت بالاتر از ميانگين متحرك وزني باشد سيگنال خروج و بر عكس اين اتفاق سيگنال ورود مي باشد.همچنين مي تواند به عنوان حمايت يا مقاومت عمل كند و اقدام به خريد و فروش گرفت.

۱۷-ميانگين متحرك نمايي EMA :

شاخص ميانگين متحرك نمايي نوعي از ميانگين متحرك وزني است و بسيار شبيه به آن كار مي كند و تفاوت اصلي بين اين دو شاخص اين مي باشد كه نقاط داده هاي قديمي تر هرگز ميانگين را ترك نمي كنند.در حقيقت چند نوع شاخص ميانگين متحرك وجود دارند كه قيمت ميانگين را در دوره هاي زماني مورد نياز نمايان مي كنند كه همه آن ها اصولا در نقاط مختلف داده ها متفاوت مي باشند.

آموزش استفاده از ساعت اندیکاتور

استفاده از ساعت اندیکاتور

از ساعت اندیکاتور برای بررسی صافی قطعات گرد از قبیل چرخ‌ها و معمولا در کنار ماشین‌آلات مختلف استفاده می‌شود. شاید در ابتدا استفاده از ساعت اندیکاتور سخت به نظر برسد ولی اگر نحوه استفاده از آنها را یاد بگیرید، کارتان آسان می‌شود. باید ساعت اندیکاتور را کالیبره کنید، قطعات و اجزای آن را بشناسید و سپس از آن استفاده کنید.

فهرست مطالب

مرحله اول: ساعت اندیکاتور را کالیبره کنید

استفاده از ساعت اندیکاتور

ساعت را روی یک استند نصب کنید

پس از نصب ساعت روی استند، آن را با استفاده از قطعه مخصوص نصب روی پایه محکم کنید. پایه باعث می‌شود ساعت اندیکاتور در طول اندازه‌گیری موقعیت ثابتی داشته باشد. اگر پایه نداشته باشید، کالیبراسیون ساعت اندیکاتور دشوارتر می‌شود.

2. الاینمنت با ساعت اندیکاتور در روش rim & face

صفحه بیرونی ساعت (Face) را بچرخانید تا عقربه به نقطه صفر برسد. صفحه بیرونی را می‌توان با چرخاندن لبه ساعت (Rim) حرکت داد. اندازه‌گیری‌های کالیبراسیون باعث می‌شود ساعت اندیکاتور خوانش اندازه‌ها را از صفر شروع کند. اگر در حین کار متوجه خطاهایی شدید، آن‌ها را با تنظیم مجدد صفحه بیرونی تصحیح کنید تا عقربه روی نقطه صفر در نوسان باشد.

3. اسپیندل را جابه‌جا کنید

هر یک‌دهم دور یکبار متوقف شده تا خطاها را محاسبه کنید. بررسی خطاها را به این روش و در دور اول و دوم چرخش صفحه ادامه دهید.

4. خطاها را در هر نیم دور محاسبه کنید

برای پنج دور بعدی، در هر نیم دور متوقف شوید تا خطاها را محاسبه کنید نه در یک‌دهم دور. بعد از هفت دور چرخش، خطاها را هر یک دور یک‌بار محاسبه کنید. اسپیندل را رها نکنید؛ چون باید خطاها را در جهت عکس بررسی کنید.

5. جهت چرخش را برعکس کنید

همان روش محاسبه خطا را برعکس انجام دهید. اندازه‌گیری‌ها را هر یک‌دهم دور یکبار انجام دهید. برای پنج دور اول هر نیم دور متوقف شوید و خطا را محاسبه کنید. سپس خطاها را برای دور بعدی هر یک‌دهم دور یکبار بررسی کنید.

6. از هر مورد پنج اندازه‌گیری انجام دهید

اسپیندل را با استفاده از همان سطح پنج بار جابه‌جا کنید. در برخی اندازه‌گیری‌ها اسپیندل را سریع و برای سایر اندازه‌گیری‌ها آن را به آرامی حرکت دهید. هر پنج اندازه‌گیری را یادداشت کنید تا انحراف‌ها را به دست آورید. ازآنجایی‌که یک سطح را چند بار اندازه می‌گیرید، پس باید تمام این اندازه‌گیری‌ها یکسان باشند تا متوجه شوید که می‌توانید از ساعت اندیکاتور استفاده کنید.

اگر ساعت اندیکاتور خطا نشان می‌دهد، صفحه بیرونی را تنظیم و اسپیندل را تمیز کنید. تجمع گردوغبار روی اسپیندل موجب بروز مشکلاتی در اندازه‌گیری می‌شود. فرآیند کالیبراسیون را تا زمانی تکرار کنید که هیچ خطایی مشاهده نشود.

مرحله دوم: شناخت اجزای ساعت اندیکاتور

استفاده از ساعت اندیکاتور

1. به صفحه‌های ساعت اندیکاتور نگاه کنید

وقتی اسپیندل را در پایین گیج فشار دهید، عقربه‌ها شروع به حرکت می‌کنند. می‌توانید صفحه بیرونی را با چرخاندن لبه بیرونی آن جابه‌جا کنید. این صفحه اندازه‌های کوچک‌تر و معمولا در حد یک‌هزارم را نشان می‌دهد. صفحه داخلی کوچک و ثابت است و تعداد دورها را نشان می‌دهد.

بعضی از ساعت‌های اندیکاتور تعداد صفحه‌های بیشتری دارند. اگر ساعت شما هم همینطور است، برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد، دستورالعمل‌های دستگاه را مطالعه کنید. همچنین، شرکت تولیدکننده این ابزار محدوده اندازه‌گیری را روی ساعت اندازه‌گیری یا دستورالعمل‌های همراه آن درج می‌کند. معمولا این محدوده بین 0.001 تا 1 اینچ (0.0025 تا سانتی‌متر 2.5) قرار دارد.

2. طول اسپیندل را اندازه‌گیری کنید

اسپیندل در امتداد پایین گیج قرار دارد و از آن برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود. آن را روی قطعاتی که می‌خواهید اندازه‌گیری شوند فشار دهید. طول اسپیندل که در روند اندازه‌گیری در گیج درج می‌شود، با مقدار اندازه‌گیری‌شده روی صفحه مطابقت دارد.

3. درجه‌های اندازه‌گیری را تشخیص دهید

100 درجه روی صفحه بزرگ‌تر ساعت مشاهده می‌شوند که 0.001 اینچ (0.0025 سانتی‌متر) را نشان می‌دهند. طول اسپیندل و تعداد دورهای عقربه روی صفحه بزرگ‌تر در حین درج کامل اسپیندل، مشخص می‌کند که درجه‌های روی صفحه کوچک چطور اندازه‌گیری می‌شوند. مثلا اگر بتوانید اسپیندل خود را با طول یک اینچ (2.54 سانتی‌متر) برای 10 دور جاسازی کنید، هر دور یک اینچ (2.54 سانتی‌متر) را اندازه می‌گیرد.

مرحله سوم: اندازه‌گیری

استفاده از ساعت اندیکاتور

1. اسپیندل را روی قطعه مورد نظر فشار دهید

برای اندازه‌گیری باید فضای روی اسپیندل را جابه‌جا کنید. پایه اسپیندل را با قطعه مورد نظر تراز کنید. ساعت اندیکاتور را روی قطعه فشار دهید و تعداد دورها را بشمارید و دقت خود را مجددا بررسی کنید. ساعت اندیکاتور را در جای ثابتی نگه دارید تا بتوانید اندازه‌گیری‌ها را انجام دهید.

2. درجه‌های جابه‌جا اندیکاتور اندازه حرکت شده روی صفحه کوچک را بشمارید

صفحه کوچک ساعت با توجه به نحوه درجه‌بندی ممکن است فقط تعداد دورها را بشمارد یا اندازه‌گیری‌ها را انجام دهد. تعداد دورها یا خود اندازه‌گیری‌ها را درصورتی‌که روی گیج مشخص باشد، یادداشت کنید. اگر اندیکاتور صفحه حداقل یک دور نچرخید، صفحه بزرگ را بخوانید؛ چراکه مقادیر صفحه کوچک فقط موقعی مهم هستند که اندیکاتور حداقل یک دور کامل بچرخد.

3. اندازه‌گیری‌ها را محاسبه کنید

اگر صفحه کوچک تعداد دورها را نشان می‌دهد یا اندازه‌گیری واضحی ندارد، تعداد جابه‌جایی درجه‌ها را در نظر گرفته و آن را در طولی که برای یک دور مشخص می‌شود، ضرب کنید. برای مثال، اگر یک دور برابر با 1 اینچ باشد، می‌توانید جابه‌جایی بین سه درجه را در صفحه کوچک به این صورت محاسبه کنید:

(7.62 سانتی‌متر) 3 اینچ = 1 × 3

4. درجه‌های جابه‌جا شده روی صفحه بزرگ را بشمارید

صفحه بیرونی بزرگ باید با 100 قسمت درجه‌بندی شود. در بیشتر ساعت‌های اندیکاتور از 5 یا 10 برچسب درجه اصلی استفاده می‌شود تا بتوانید آن را راحت‌تر بخوانید. مشخص کنید که عقربه با کدام مارکر بهتر هم‌تراز می‌شود. عدد را یادداشت کنید. حتما تعداد دورهای کامل گیج را بشمارید. مثلا احتمال دارد یک چرخش کامل داشته باشید و سپس عقربه روی درجه 30 بایستد. محاسبات مربوط به هر دو صفحه بزرگ و کوچک را یادداشت کنید.

استفاده از ساعت اندیکاتور

5. اندازه‌ها را محاسبه کنید

حواستان باشد که صفحه بزرگ‌تر اندازه‌های کوچک‌تر را نشان می‌دهد. ممکن است صفحه کوچک‌تر بر حسب دهم واحد اندازه‌گیری کند ولی اندازه‌گیری‌های صفحه بزرگ‌تر بر حسب هزارم واحد باشد. مثلا اگر عقربه در صفحه بزرگ‌تر روی 30 باشد، معادل 30 هزارم واحد است. لازم است برای محاسبه اندازه‌ها عدد را بر 1000 تقسیم کنید. یعنی: 0.030 = 1000/30

6 . محاسبات دو صفحه را با هم جمع کنید

محاسبات صفحه بزرگ‌تر و کوچک‌تر را با هم جمع کنید. خوانش شما از ساعت اندیکاتور به این صورت می‌شود:

(0.8382 سانتی‌متر) 0.330 اینچ = 0.030 + 0.3

استفاده از ساعت اندیکاتور

سوالات متداول

برترین برندهای ساعت اندیکاتور کدام است؟

میتوتویو، آکاد و اینسایز از برترین برندهای ساعت اندیکاتور هستند.

ساعت اندیکاتور چیست؟

ساعت اندیکاتور ابزار اندازه‌گیری کوچکی است که از آن در دستگاه‌های مکانیکی مختلف و برای اندازه‌گیری انحراف بعُد معینی از یک قطعه مکانیکی استفاده می‌شود.

راهنمای خرید ساعت اندیکاتور (Indicator) یا ساعت اندازه گیری

راهنمای خرید ساعت اندیکاتور (Indicator) یا ساعت اندازه گیری

اگر در حوزه ی تراشکاری، فرز کاری، ماشین کاری، قالب سازی و. فعالیت میکنید مطمئنا در روز با کلی ابزار آلات اندازه گیری سر و کار دارید. یکی از مهم ترین این ابزار ها ساعت اندیکاتور میباشد که به ساعت اندازه‌گیری یا ساعت شیطانکی معروف است. ساعت های اندیکاتور یا ساعت های اندازه گیری در انواع عقربه ای و دیجیتال در بازار به فروش می رسند که ما در مقاله راهنمای خرید ساعت اندیکاتور، به شما در زمینه انتخاب یک ساعت اندازه گیری مناسب با کاربرد مورد نظرتان کمک خواهیم کرد. اگر به فکر خرید این ساعت هستید در ادامه ما شما را راهنمایی خواهیم کرد تا بهترین انتخاب را انجام دهید و ساعت اندیکاتور مورد نیاز خود را تهیه فرمایید.

در بخش اول به آشنایی با انواع ساعت اندیکاتور میپردازیم:

ساعت اندازه گیری داکوسا

انواع ساعت اندیکاتور

 • ساعت اندیکاتور عقربه‌ای (آنالوگ)
 • ساعت اندیکاتور دیجیتال

در ساعت های اندیکاتور دیجیتال، همانطور که از نام آن مشخص است، اندازه از طریق نمایشگر دیجیتال روی ساعت نمایش داده میشود و در ساعت های اندیکاتور عقربه ای، عقربه نمایشگر توسط چرخ دنده به حرکت در می آید و عمل اندازه گیری را انجام میدهد.

در ادامه مقاله راهنمای خرید ساعت اندیکاتور یا اندازه گیری، علاوه بر معرفی بهترین نمونه های این ساعت ها، در مورد هر کدام از انواع به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

ساعت اندیکاتور عقربه ای

همانطور که در بالا نیز گفتیم، ساعت اندیکاتور عقربه ای، مقدار اندازه گیری شده را در به صورت آنالوک نشان میدهد.

ساعت اندیکاتور دقت بالا ساعت اندیکاتور دور کوچکساعت اندیکاتور 0 تا 10 میلی متر

ساعت اندیکاتور دقت 0/01 میلی متر ساعت اندیکاتور کورس بلند

ساعت اندیکاتور دیجیتال

ساعت های اندیکاتور دیجیتال، مقدار اندازه گیری شده را از طریق یک صفحه نمایش دیجیتال نشان می دهند. برای مشاهده مدل های بیشتر ساعت اندیکاتور ، میتوانید از دسته بندی مربوطه دیدن نمایید.

ساعت زد زیرو دیجیتال ساعت دیجیتال

ساعت دیجیتال ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس بلند

ساعت اندیکاتور کورس بلند دیجیتال ساعت دیجیتال کورس بلند

بهترین مارک های ساعت های اندیکاتور

در بازار برندها و مارک های مختلفی از ساعت های اندیکاتور وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی هایی هستند. دلیل اینکه یک برند می تواند در جلب توجه مشتریان موفق باشد ، کیفیت ساخت محصولات آن است. در این بخش از مقاله به معرفی چندین برند معروف ساعت های اندازه گیری خواهیم پرداخت تا راهنمای خرید مناسبی برای شما که به دنبال خرید این محصولات هستید، باشد. مارک هایی همانند :

از برترین برندهای سازنده ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و ساعت های اندازه گیری هستند.

مارک داسکوا

داسکوا ( DASQUA ) یک برند ایتالیایی در زمینه تولید انواع لوازم اندازه گیری دقیق است که محصولاتی شامل کولیس، میکرومتر، انواع گیج های دقیق، ساعت های اندیکاتور و انواع ابزارهای اندازه گیری دقیق است. این برند از معتبرترین برندهای تولید کننده این محصولات در دنیا است. در این بخش برخی از محصولات ساعت های اندکاتور برند داسکوا آورده شده است.

ساعت شیطانکی

ساعت شیطانکی دوطرف 1.6-0 میلیمتر دقت 0.01 میلیمتر

مشخصات

دقت: 0/01 میلیمتر

دامنه سنجش 0 تا 1/6 میلیمتر

جنس محصول : استنلس استیل

سایر توضیحات : دامنه اندازه گیری 0 تا 1/6 میلیمتر ، دقت 0/01 میلی متر ، ساخته شده از فولاد ضد زنگ، نوع دوطرفه ، مدل عقربه ای ، ساخت کشور ایتالیا

ساعت شیطانکی کورس بلند

مشخصات این محصول:

دقت : 0/01 میلیمتر

دامنه سنجش 0 تا 0/08 میلی متر

کشور سازنده : ایتالیا

جنس : استنلس استیل

سایر توضیحات: دارای دقت 0/01 میلیمتر و دامنه اندازه گیری 0 تا 0/08 میلیمتر ، مدل ساعتی و ساخته شده از فولاد ضد زنگ، ساخت کشور ایتالیا

ساعت شیطانکی عقربه دار

دقت محصول 0/0005 میلیمتر

دامنه سنجش 0 تا 0/03 میلیمتر

جنس: استنلس استیل

سایر توضیحات: دارای دقت بسیار بالای 0/0005 میلی متر و دامنه اندازه گیری 0 تا 0/03 میلی متر، به صورت ست کامل، ساخته شده از فولاد ضد زنگ و ساخت کشور ایتالیا

ست کامل ساعت شیطانکی

دقت اندازه گیری : 0/01 میلیمتر

دامنه سنجش 0 تا 0/8 میلی متر

ساخت کشور ایتالیا

جنس استنلس استیل

سایر توضیحات: دقت اندازه گیری این محصول 0/01 میلیمتر است و دامنه سنجش ان 0 تا 0/8 میلی متر می باشد. ساخت کشور ایتالیا و ساخته شده از بهترین نوع فولاد ضد زنگ

ساعت اندازه گیری دیجیتال داسکوا

دقت 0/01 میلیمتر

دامنه سنجش 0 تا 12/7 میلیمتر

سایر توضیحات: دقت اندازه گیری این محصول 0/01 میلیمتر است و دامنه سنجش ان 0 تا 12/7 میلیمتر را داست. ساخت کشور ایتالیا

برند میتوتویو

این برند نیز از برترین برندهای تولیدکننده وسایل اندازه گیری است که دارای طیف وسیع تری از ابزارهای اندازه گیری ابعادی نسبت به مارک های مشابه ، از جمله سطح ، طول و عمق می باشد. این برند ژاپنی است که در ساخت وسایل اندازه گیری بسیار مطرح است.

ساعت اندیکاتور میتوتویو

ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل 2046-S

دامنه سنجش 10 میلی متر

دقت اندازه گیری 0/01 میلیم تر

ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل 2046s

دامنه سنجش 1-10 میلی متر

دقت سنجش 0/01 میلی متر

ST02

دامنه سنجش 0/01 میلی متر

 M-513-404

ساعت اندیکاتور لینکز

ساعت اندیکاتور لینکز کد 01-805 گستره 0.2-0 میلی متر

دقت 0/002 میلی متر

ساعت کاتکس

ساعت اندیکاتور کاتکس مدل A101

دقت 0/01 میلی متر

ساعت اینسایز

ساعت اندیکاتور شیطانکی اینسایز کد 08-2380

دقت 0/01 میلی متر

ساعت سیلور

ساعت اندیکاتور سیلور مدل RC-10

دقت 0/01 میلی متر

ساعت دیجیتال

ساعت اندیکاتور دیجیتالی مدل A-12

دقت 0/01 میلی متر

ساعت دیحیتال

ساعت اندیکاتور دیجیتال کد 289

دقت 0/01 میلی متر

ساعت دیجیتال اینسایز

ساعت اندیکاتور دیجیتال اینسایز مدل 10-2112

دامنه سنجش 0 تا 10 میلیمتر

ساعت دیجیتال پیکاک

ساعت اندیکاتور پیکاک کد207SF-LL گستره20-0 میلیمتر

دقت 0/01 میلیمتر

ساعت اینسایز

ساعت اندیکاتور اینسایز مدل 2308-10A

دقت 0/01 میلیمتر

چه مواردی را در هنگام خرید ساعت اندیکاتور باید به آن توجه کرد؟

دامنه اندازه‌گیری:

یکی از اولین نکات حائز اهمیت در خرید این ساعت ها دامنه اندازه گیری آن است که شما با توجه به کار خود و به حجم و اندازه‌ قطعاتی که روی آن ها کار میکنید باید درست ترین گزینه را انتخاب کنید.

دامنه ساعت های اندیکاتور یا ساعت های شیطانکی که در دو واحد اندازه‌گیری متریک، بر حسب میلی متر، و واحد امپریال، بر حسب اینچ که به واحد های میلی متری و واحد های اینچی معروف هستند، در واحد میلی متری معمولا از 0 تا 10 میلی متر ، 0 تا 20 میلی متر تا دامنه های بالاتر مثل 0 تا 100 میلی متر ، و در واحد اینچی تا 2 یا 3 یا چند اینچ، اندازه‌گیری میشود.

دقت اندازه‌گیری:

نکته ی بعدی که برای خرید ساعت اندیکاتور باید به آن توجه کنید دقت این ساعت ها در اندازه‌گیری است. شما هرچه برای کار خود دقت اندازه‌گیری مناسب تری را انتخاب کنید میتوانید قطعات را با دقت بالا تر تولید یا ماشین کاری کنید. این انتخاب نسبت به دقت مورد نیاز در تولید قطعات یا نصب آنها بر روی یک دستگاه میباشد.

دقت ساعت های اندیکاتور دیجیتال از 0.001 میلی متر شروع شده تا دقت های کمتر تا 0.02 و 0.01 میلی متر وجود دارند و همینطور در واحد های اینچی از 0.00005 اینچ تا 0.0005 اینچ وجود دارند.

این دو نکته از مهمترین نکات در خرید ساعت اندیکاتور هستند که باید در نظر بگیرید. ما در ادامه نکات دیگری را ذکر میکنیم که توجه به آنها هم باعث میشود شما بهترین انتخاب را داشته باشید.

نوع نمایشگر ساعت:

همانطور که قبلا گفتیم ساعت های اندیکاتور در دو نوع دیجیتال و عقربه ای وجود دارند. درست است که این ساعت ها بسیار به یکدیگر شباهت دارند اما در زمان کار هرکدام برای کار مخصوصی طراحی و تولید شده اند.

اما تفاوت این دو نوع با یکدیگر چیست؟

 • انجام کار با ساعت های اندیکاتور دیجیتال آسان تر از انواع عقربه ای آن میباشد.
 • ساعت های دیجیتال سرعت خواندن بالاتری نسبت به ساعت های عقربه ای دارد و ساده تر از آن است.
 • ساعت های عقربه ای گزینه مناسب تری برای سنجش میزان تابیدگی یا پیچیدگی قطعه یا تراز بودن سطح قطعه و یا سنجش صافی سطح دو قطعه میباشد.
 • البته بهتر است این را هم بگوییم که تراشکاران یا ماشینکاران بیشتر از ساعت اندیکاتور ساعتی استفاده میکنند.

کاربرد ساعت اندیکاتور

ساعت اندیکاتور یا اندازه گیری کاربردهای زیادی در اندازه گیری دقیق دارد که در این بخش به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می‌نماییم. ساعت اندیکاتور عمدتا در ماشینکاری و ساخت قطعاتی با دقت کاربرد دارند. از این ابزار می‌توان برای تشخیص میزان لنگی یک میله یا محور استفاده نمود. استفاده از ان به این شکل است که ابتدا ساعت و پایه وصل شده و پایه مقید می گردد. میله ساعت اندازه گیری باید نسبت به سطح میله عمود بوده و آن را میچرخانیم. در این هنگام عقربه یا صفحه دیجیتال را نگاه کرده و مقدار لنگی را می توانیم بخوانیم.

ساعت اندیکاتور برای اندازه گیری ناهمواری سطح

اندازه گیری ناهمواری های سطح از دیگر کاربردهای این ساعت هاست. هنگامی که میخواهیم از سطح براده برداری کنیم یا اینکه سطح را تراش دهیم باید میزان ناهمواری های آن را بسنجیم تا بدانیم چقدر تراش نیاز است. برای اینکار ابتدا باید ساعت و پایه را به یک محل ثابت متصل نمود و بعد از اینکه نوک شاخص بر روی سطح قرار گرفت، میز دستگاه را حرکت می دهیم تا بتوان مقدار نا همواری ها را اندازه گرفت. این کار عموما در دستگاه های فرز انجام می شود .

indicator clock

مهمترین کاربرد دیگر ساعت های اندیکاتور در خطوط تولید و خصوصا در بخش کنترل کیفیت یا همان QC می باشد. معمولا در تولیدی‌ها و یا کارخانه هایی که با تیراژ بالایی از قطعات با دقت بالا تولید می نمایند، از ساعت اندیکاتور برای اندازه گیری قطعات و تایید میزان تلرانس استفاده می گردد.

آموزش اندازه گیری با ساعت اندیکاتور

فرآیند اندازه‌گیری با استفاده از ساعت اندیکاتورکاری ساده است ولی دقت بالایی میخواهد. ابتدا ساعت را صفر میکنیم. برای اینکار کافیست تا صفحه ساعت را چرخانده تا عقربه به طور کامل اندیکاتور اندازه حرکت با روی خط صفر قرار گیرد. این موضوع را در نظر بگیرید تا با بالا رفتن میله ساعت، عقربه به صورت ساعتگرد و با پایین آمدن عقربه به صورت پاد ساعتگرد حرکت می کند. قبل از اندازه‌گیری با ساعت ها، به دقت آن ها که بر روی صفحه آن درج شده توجه نمایید. .

در ابتدا ساعت اندیکاتور را به پایه متصل کنید و میله ساعت را در زاویه درست و نوک ساعت را با سطح مورد نظر تماس دهید. میزان فشردگی میله ساعت در هنگام تماس با جسم بسیار حائز اهمیت است. دقت نمایید نباید خیلی زیاد باشد که تا در قسمتی از کار به آخرین میزان خود رسیده و ادامه مسیر اندازه گیری برای آن ممکن نباشد و خیلی هم کم نباشد که در قسمتی از کار از سطح مورد نظر جدا گردد. برای همین انتخاب ساعت مناسب با توجه به بازه اندازه‌گیری آن بسیار مهم خواهد بود. پس از قرار‌گیری ساعت در محل مناسب به سراغ صفر کردن آن باید رفت. در این حالت ساعت اندازه گیری اماده بکار شده است. اگر قصد اندازه‌گیری میزان لنگی یک میله یا محور را دارید با چرخاندن آن و اگر میخواهید صافی یک سطح را اندازه بگیری با حرکت دادن آن و مشاهده حرکت عقربه، اندازه‌گیری خود را ثبت نمایید. توجه داشته باشید که این اندازه‌گیری باید روی دستگاه‌هایی مانند دستگاه تراش و یا دستگاه فرز که خود دقت بالایی دارند انجام شود تا اندازه‌گیری با بالاترین دقت انجام شود.

برای مشاهده مدلهای بیشتر و خرید ساعت اندیکاتور ، از دسته بندی مربوط نیر دیدن نمایید.

چکیده انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

چکیده انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

از نوسان گر تصادفی برای شناسایی جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح استفاده می شود که از طریق مشخص کردن جایگاه قیمت حال حاضر در آخرین محدوده قیمتی انجام می شود زیرا قیمت ها در روند صعودی به بالا ترین قسمت انتهای محدوده و در روند نزولی به پایین ترین منطقه انتهای محدوده تمایل دارند.در حقیقت از این اندیکاتور برای شناسایی محدوده کف فروش و سقف استفاده می شود که اگر بالای عدد هشتاد باشد به معنای سقف خرید و پایین عدد بیست کف فروش را به همراه دارد.همچنین این نوسانگر برای سه هدف استفاده می شود که عبارتند از : ۱-شناسایی میزان اشباع فروش یا خرید-۲-شناسایی سیگنال ها-۳-شناسایی واگرایی ها

۲-نوسانگر مهیب AO :

نوسانگر مهیب به معنای فوق العاده می باشد و نوعی اندیکاتور است که برای اندازه گیری میزان حرکت و تغییر روند های ناگهانی استفاده می شود.در حقیقت این اندیکاتور اگر از خط صفر رو به بالا برود به معنای موقعیت خرید و اگر رو به پایین حرکت کند مفهوم فروش را در بر دارد.نوسانگر مهیب از حاصل تفریق میانگین متحرک ساده با دوره ۲۴ و میانگین متحرک ساده دوره ۵ به دست می آید و برای تایید روند ها یا احتمال بازگشت ها استفاده می شوند.این میانگین های متحرک ساده اصولا توسط قیمت بسته شده استفاده نمی شوند، بلکه توسط نقاط میانی میله ها محاسبه می شوند.

۳-نوسانگر نهایی UO :

شاخص نوسانگر نهایی برای اندازه گیری مقدار حرکت در سه بازه زمانی جدا از هم استفاده می شود که کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می باشد.همچنین از این اندیکاتور برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می شود و هدف نهایی آن جلوگیری از واگرایی های اشتباه در بین نوسانگرهای اندازه حرکت معمول می باشد.همچنین این شاخص از چند دوره زمانی برای محاسبه استفاده می کند که این اتفاق در مقابل دیگر نوسانگر های حرکتی است که از یک بازه زمانی بهره می جویند.

۴-نوسانگر قدرت خرس ها Bears Power :

نوسانگر قدرت خرس ها تفاوت بین پایین ترین قیمت و میانگین متحرک نمایی ۱۳ را اندازه گیری می کند و به وسیله هیستوگرام رسم می شود.اگر این شاخص زیر صفر باشد یعنی فروشنده ها می توانند قیمت را پایین تر از میانگین متحرک نمایی بیاورند و اندیکاتور اندازه حرکت اگر بالای صفر باشد این مفهوم را می رساند که خریداران می توانند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی نگه دارند.همچنین این اندیکاتور یک نوسانگر نامحدود با مقدار پایه صفر است و حد بالاتر و پایین تری ندارد و در اکثر مواقع از طریق ترکیب با سایر سیگنال ها مورد استفاده قرار می گیرد.

۵-نوسانگر ویلیامز Williams %R :

نوسانگر ویلیامز یک نوسانگر بر پایه حرکت می باشد که برای شناسایی شرایط اشباع فروش و اشباع خرید از آن استفاده می شود تا بتوان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود.در حقیقت این شاخص بر اساس مقایسه بین قیمت بسته شده حال حاضر و بالا ترین سقف برای دوره بازگشتی که کاربر انتخاب کرده باشد بوجود می آید.همچنین این شاخص بین صفر و منفی صد در نوسان است که نزدیک به صفر به معنای اشباع خرید و در حدود منفی صد مفهوم اشباع فروش است.

۶-شاخص قدرت نسبی RSI :

شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر موفق است که می توان گفت محبوب ترین اندیکاتور موجود است و بر پایه حرکت می باشد و از آن برای اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات جهت دار قیمت استفاده می شود.همچنین شاخص قدرت نسبی بین محدوده صفر تا صد نوسان دارد و زمانی که به شکل نمودار شده باشد، میانگینی جهت نظارت بر جریان و قدرت و ضعف تاریخی یک بازار مشخص که به قیمت های بسته شده در یک دوره معین که به ایجاد یک واحد مورد اعتماد از تغیبرات حرکت و قیمت بستگی دارد را نشان می دهد و در اصل اندیکاتوری با دوام محسوب می شود.

۷-شاخص کانال کالا CCI :

شاخص کانال کالا یک نوسانگر حرکتی می باشد که برای شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می رود و بسیار مشهور و محبوب می باشد و به صورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین این شاخص نوعی نوسانگر نامحدود می باشد که حد بالاتر و پایین تر ندارد و به جهت یافتن بازگشت ها و واگرایی های گذشته مورد استفاده قرار می گیرد و از آن در بسیاری از ابزار های مالی به کار گرفته می شود.

۸-باند بولینگر Bollinger Band :

باند بولینگر نوعی دیگر از اندیکاتور ها است که بسیار کاربردی می باشد و میانگین متحرک ساده در وسط آن قرار گرفته است و محدوده نوسانات قیمت که نرخی می باشد که درآن، قیمت افزایش یا کاهش پیدا می کند و هر چقدر دامنه آن وسیع تر باشد، نوسانات قیمت هم بیشتر می شود را نشان می دهد.

۹-شاخص قدرت نسبی تصادفی Stoch RSI :

شاخص قدرت نسبی تصادفی در حقیقت یک اندیکاتور می باشد که به وسیله آن می توان جهت و روند بازار را تحلیل نمود.در حقیقت مقیاسی از شاخص قدرت نسبی است که رنج پایین و بالای خود در یک دوره از زمان توسط یک کاربر تعریف می شود.همچنین این شاخص یک نوسانگر می باشد که مقدار آن بین صفر و یک است که به شکل یک خط رسم می شود.

۱۰-ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud :

ابر ایچیموکو یکی از اندیکاتور های محبوب و کاربردی است که جهت حرکت و روند تضمین شده و همچنین مقاومت و حمایت را نمایان می کند و تصویری روشن تر از مقوله قیمت گذاری را نشان می دهد و از پنج خط تشکیل شده است که هر کدام مربوط به زمانی مشخص می باشد.علاوه بر این اندازه گیری حرکت و ارسال سیگنال تلاقی خطوط و قیمت این خطوط که به معامله کنندگان یاری می رساند بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند را به همراه دارد.

۱۱-شاخص مکدی MACD :

شاخص مکدی اندیکاتوری بسیار محبوب می باشد که به جهت شناسایی شاخصه های روند تضمین شده که حرکت بازار و جهت دوره زمانی روند را نشان می دهند، استفاده می شود و نام دیگر آن میانگین متحرک همگرایی-واگرایی می باشد.همچنین به دلیل این که ترکیبی از دو نوع شاخص که میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت می باشد، حاوی اطلاعات زیادی است.علاوه بر این تفاوت بین دو میانگین متحرک و خط سیگنال را به شکل هیستوگرام که بر روی خط صفر مرکزی در حال نوسان است را رسم می نماید.

۱۲-شاخص جهت دار میانگین ADX :

شاخص جهت دار میانگین به معامله کنندگان یاری می دهد تا نه جهت واقعی، بلکه قدرت روند را معین کنند و می توان از آن برای یک بازار خنثی یا در حال شروع روند جدید استفاده نمود.همچنین این شاخص، با شاخص حرکتی جهت دار در ارتباط است و بین صفر تا صد متغیر می باشد که مقدار بالا نشان دهنده روندی قوی و مقدار پایین آن بیان کننده روندی ضعیف می باشد.

۱۳-شاخص گردش پول MFI :

شاخص گردش پول یک نوع نوسانگر می باشد که ورودی و خروجی یک دارایی را برای یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.این شاخص بین اعداد صفر تا صد نوسان می کند تا سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش را صادر نماید.همچنین شاخص گردش پول می تواند در شناسایی حرکت های بازگشتی بازار زمانی که سیگنال اشباع خرید و فروش صادر شده است کاربرد فراوانی داشته باشد.

۱۴-میانگین متحرک ساده SMA :

میانگین متحرک ساده یک متحرک غیر وزنی می باشد که نقاط مختلف در مجموعه داده اهمیت و وزن برابری دارند.همچنین با انتهای هر دوره قدیمی ترین نقطه داده سقوط می کند و جدیدترین نقطه داده به آن اضافه می گردد.شاخص های میانگین متحرک انواع زیادی دارند و قیمت میانگین را در دوره های زمانی مطلوب نمایش می دهند و همه آن ها اصولا در نقاط مختلف داده ها با هم متفاوت می باشند.علاوه بر این باید دانست که در بین همه میانگین های متحرک، میانگین متحرک ساده تاخیر بیشتری دارد و می توان گفت که میانگین قیمت بسته شدن یک سهم در دوره زمانی مشخصی می باشد.

۱۵-میانگین متحرک هال HMA :

اندیکاتور میانگین متحرک هال برای کاهش تاخیر، افزایش پاسخگویی و حذف نویز بوجود آمده است که محاسبه آن بسیار دقیق می باشد و در میانگین متحرک وزنی از آن استفاده می گردد.این شاخص سرعت عمل بالایی دارد و بسیار ساده می باشد و بر قیمت های جدید تر تاکید بیشتری نسبت به قیمت های قدیمی دارد.علاوه بر این در تشخیص سیگنال ورود و خروج کارایی بالایی دارد و بسیار مورد استفاده معامله گران نوسانی و بلند مدت می باشد که اصولا همراه با سیگنال ها و روش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۶-میانگین متحرک وزنی WMA :

میانگین متحرک وزنی یکی دیگر از اندیکاتور های میانگین متحرک است که نسبت به داده های جدید وزن بیشتری دارد و به داد های قدیمی وزن کم تری را اختصاص می دهد‌.زمانی که در این اندیکاتور قیمت بالاتر از میانگین متحرک وزنی باشد سیگنال خروج و بر عکس این اتفاق سیگنال ورود می باشد.همچنین می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند و اقدام به خرید و فروش گرفت.

۱۷-میانگین متحرک نمایی EMA :

شاخص میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک وزنی است و بسیار شبیه به آن کار می کند و تفاوت اصلی بین این دو شاخص این می باشد که نقاط داده های قدیمی تر هرگز میانگین را ترک نمی کنند.در حقیقت چند نوع شاخص میانگین متحرک وجود دارند که قیمت میانگین را در دوره های زمانی مورد نیاز نمایان می کنند که همه آن ها اصولا در نقاط مختلف داده ها متفاوت می باشند.

معرفی و آموزش اندیکاتور ROC – تشخیص بازگشت روند

اندیکاتور ROC-واگرایی

اندیکاتورها، ابزاری جالب و کاربردی که اندیکاتور اندازه حرکت طرفداران زیادی دارند. اما طیف وسیعی از اندیکاتورهای مختلف وجود دارند که معمولا کمتر شناخته شده اند در صورتی که می‌توانند کارایی خوبی داشته باشند. اگر شما نیز به استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله قصد داریم درباره اندیکاتور ROC صحبت کنیم و ضمن معرفی این اندیکاتور، به آموزش نحوه استفاده از آن بپردازیم. با ما همراه باشید با اندیکاتور اندازه حرکت آموزش اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر قیمت.

اندیکاتور Rate Of Change) ROC) چیست؟

اندیکاتور ROC یا Rate Of Chang (نرخ تغییر) یک اندیکاتور تحلیلی است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت استفاده میکند. اصولا اندیکاتورها از اطلاعات قیمتی و حجم معاملات در فرمول خود استفاده میکنند. در این اندیکاتور تنها از اطلاعات قیمت استفاده میشود. نرخ قیمت تغییر (ROC) یک اندیکاتور حرکتی است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته اندازه گیری می‌کند. در واقع در این اندیکاتور نسبت تغییرات قیمت به تغییرات گذشته (در بازه زمانی مشخص شده توسط تحلیلگر فنی) به صورت یک منحنی نمایش داده میشود. این اندیکاتور بین بازه های منفی و مثبت حول محور صفر نوسان میکند.

نکات کلیدی اندیکاتور ROC

 • نوسان ساز یا اندیکاتور نرخ قیمت (ROC) نا محدود است و حد ندارد (چه در منفی چه در مثبت). این بدان دلیل است که ارزش آن مبتنی بر تغییرات قیمت است که می تواند به طور نامحدود با گذشت زمان گسترش یابد.
 • ROC رو به رشد معمولاً روند صعودی را تأیید می‌کند و روند نزولی اندیکاتور نشان دهنده روند نزولی قیمت است. اما این می‌تواند گمراه کننده باشد، زیرا این شاخص تنها قیمت فعلی را با قیمت N روزهای گذشته مقایسه می‌کند.
 • حرکت ROC بالاتر از صفر معمولاً با روند صعودی قیمت همراه است.
  حرکت ROC زیر صفر معمولاً با یک روند نزولی قیمت همراه است.
 • هنگامی که قیمت در روند خنثی قرار دارد اندیکاتور ROC در محدوده صفر حرکت میکند.
 • بسیاری از اندیکاتورها مثل RSI و STOCHASTIC دارای مناطق اشباع خرید و فروش هستند. اما سطوح اشباع خرید و فروش در ROC ثابت نیست، بلکه هر سهم (دارایی) سطح اشباع خود را به مروز زمان ایجاد می‌کند. معامله گران می‌توانند با بررسی گذشته نمودار و اندیکاتور به محدوده های اشباع در آن سهم پی ببرند.

کاربردهای اندیکاتور ROC

کاربردهای اندیکاتور ROC بسیار متنوع است. میتوان در تشخیص واگرایی ها، مناطق اشباع در یک بازه زمانی خاص، تعیین روند و قدرت روند از آن استفاده کرد. حتی سیگنال خرید و فروش را میتوان با عبور منحنی اندیکاتور از خط صفر بدست آورد. به این صورت اندیکاتور اندازه حرکت که کراس اندیکاتور ROC با محور صفر از پایین به بالا یک سیگنال خرید است و کراس اندیکاتور با محور صفر از بالا به پایین، سیگنال فروش می‌باشد.

اما بهترین کاربرد اندیکاتورِ نرخ تغییر قیمت (ROC Indicator)، تعیین واگرایی در کوتاه مدت است. به تصویر زیر نگاه کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اندیکاتور ROC-واگرایی

واگرایی منفی در اندیکاتور ROC

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند صعودی در یک بازه زمانی کوتاه دو قله ایجاد کرده که دومی بلندتر از قبلی بوده است اما در اندیکاتور ROC قله دوم کوتاه تر از اولی بوده است و این تعریف واگرایی منفی است. بعد از اتفاق واگرایی منفی در ROC می بینیم که قیمت اصلاح کرده است. توجه کنید اتفاق افتادن این واگرایی در مدت کوتاهی و تقریبا در مدت زمان دوره اندیکاتور (که در تصویر می‌بینید روی 15 کندل تنظیم شده است) بوده است. واگرایی مثبت نیز بر عکس واگرایی منفی در روندهای نزولی اتفاق میافتد و اندیکاتور ROC میتواند برخی از تغییر روندها را به این روش به ما نشان دهد.

اما فلسفه این واگرایی با توجه به کارکرد این اندیکاتور کاملا طبیعی است. وقتی در قیمت کمتر، نرخ تغییر قیمت با شتاب بیشتری همراه بوده است و حال با قیمت بالاتر، نرخ تغییرات قیمت کمتر است نشان میدهد بازار در حال کشیدن ترمز است و این میتواند به تغییر روند منجر شود. تشخیص بازگشت روند همان چیزی است که همه معامله‌گران به دنبال آن هستند.

نکته مهم: اندیکاتورها دروغ می‌گویند!

توجه کنید که اندیکاتورها کمی فریب کار هستند چون از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که در لحظه تغییر میکند و مانند نمودار قیمت است، اگر حرکت نمودار قیمت را نمی‌توانید پیش بینی کنید، اندیکاتور نمی‌تواند این کار را برای شما انجام دهد! معمولا اندیکاتورها دروغ گو هستند (در آنچه که ادعا میکنند)، اما میتوان از آنها برای دیدن زوایای بهتر حرکت قیمت استفاده کرد. در نهایت شما باید حرکت قیمت را پیش بینی کنید نه حرکت اندیکاتور را. اندیکاتورها پنجره ای هستند که اطلاعاتی که به ظاهر در نمودار قیمتی پنهان شده اند را نمایش میدهند.

این اطلاعات با دیدن نمودار خالی قیمت دیده نمی‌شود. بنابراین استفاده از یک اندیکاتور که تنها یکی از زوایای پنهان نمودار قیمتی را نشان میدهد، اشتباه محض است زیرا اندیکاتور ناقص تر از نمودار قیمت است. اگر نمودار قیمت مثلا 7 فاکتور (سرعت، شتاب، جهت، حجم، قدرت و …) داشته باشد، یک اندیکاتور تنها بخشی از این اطلاعات را نمایش میدهد. بنابراین سیستم‌هایی که از ترکیب چند اندیکاتور طراحی شده اند که می‌توانند نواقص یکدیگر را پوشش بدهند، برای دریافت سیگنال خرید و فروش مناسب تر هستند. بنابراین هیچ گاه از اندیکاتور ROC به تنهایی برای انجام معامله استفاده نکنید.

دوتا از بهترین استراتژی‌های معاملاتی طراحی شده بر اساس ترکیب اندیکاتور ها را در لینک زیر مشاهده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا