فارکس چیست

مقالات ISI شاخص بازار سهام

آئین نامه حمایت از چاپ مقاله در نشریات منتخب (مقالات سال 2021)

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو به منظور حمایت از فعالیت‌های پژوهشی با کیفیت به نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات منتخب، حمایت تشویقی پرداخت می‌کند.

نشریات منتخب: این نشریات با استفاده از شاخص‌های IF و Eigen Factor گزارش استنادی نشریات (JCR) انتخاب ‌شده‌ و بر اساس شاخص‌های مذکور (IF و Eigen Factor) به چهار گروه «الف، ب، ج و د» تقسیم شده‌اند. همچنین در راستای حمایت ازنشریات ISI و علمی - پژوهشی داخلی مرتبط با فناوری، دو گروه « ه » و « و» نیز به لیست نشریات منتخب اضافه شد. لیست کامل آنها در پیوست 1 آمده است.

مقاله چاپ شده: مقالاتی هستند که به چاپ نهایی رسیده‌‌اند (دارای شماره صفحه، جلد و DOI). مقالاتی که در مراحل ارسال به نشریه، پذیرش، در حال چاپ و دسترسی از روی شبکه باشند، به عنوان چاپ نهایی در نظر گرفته نمی‌شوند.

کمیته‌ علمی داوری ستاد: متشکل از چندین زیرگروه تخصصی شامل استادان و صاحبنظران شاخه‌های مختلف فناوری‌نانو است. اعضای کمیته داوری مقالات ISI شاخص بازار سهام از اعضای هیئت علمی هستند که حداقل 10 مقاله ISI مرتبط با فناوری‌نانو داشته و بر اساس آیین‌نامه داخلی ستاد انتخاب می‌شوند.

مقالات مشمول حمایت

مقالاتی مشمول این حمایت هستند که شرایط زیر را داشته باشند:

  • مقاله‌ای که از 21 مارس 2018 تا انتهای سال 2021 در نشریات منتخب منتشر شده است (آیین‌نامه مقالات منتشر شده از ابتدای 2022 منتشر شده است.)؛
  • به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده باشد.
  • از لحاظ محتوایی در حوزه فناوری‌نانو باشد که این مورد توسط کمیته‌ مقالات ISI شاخص بازار سهام علمی داوری ستاد بررسی می‌شود.
  • مقاله باید به صورت یک مقاله کامل باشد و مقالات از نوع Short Communication، Note ، Letter و . شامل حمایت نمی‌شوند.
  • بیش از یک سال از تاریخ چاپ نهایی مقاله نگذشته باشد.

نحوه ارائه درخواست

ثبت درخواست حمایت می‌بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس http://irannano.org/hrdc و توسط نویسنده مسئول یا نویسنده اول صورت پذیرد. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می‌دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.

مدارک لازم برای درخواست

برای ثبت درخواست در سیستم آنلاین، فایل PDF مقاله چاپ شده در سربرگ نشریه و تاییدیه نویسنده مسئول (پیوست 2) موررد نیاز است. ضروری است فایل PDF ارسالی، فایل چاپ نهایی بوده و حاوی شماره صفحه، جلد، DOI باشد. فایل‌های در مرحلهIn Press بررسی نخواهد نشد.

تبصره 1: درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت نام آنلاین قابل ثبت و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کدرهگیری بررسی نمی‌شوند.

تبصره 2: در صورتی که نویسنده اول، نویسنده مسئول نباشد برای درخواست حمایت، ملزم به ارسال تاییدیه نویسنده مسئول است و در صورتی که نویسنده اول، نویسنده مسئول هم باشد نیازی به ارسال تاییدیه نیست.

تبصره 3: اگر یک مقاله بیش از یک نویسنده مسئول داشته باشد، هر کدام از نویسندگان مسئول در صورت اقدام، باید تاییدیه از طرف سایر نویسندگان مسئول داشته باشند.

تبصره 4: در صورتی که مرکز نویسنده مسئول مقاله، غیرایرانی باشد، اولین نویسنده ایرانی مقاله بدون نیاز به تاییدیه نویسنده مسئول مقاله می تواند درخواست خود را ثبت کند.

تبصره 5: مقاله مروری (Review Paper) در صورتی مشمول حمایت می‌شود که توسط افراد متخصص در حوزه تخصصی مقاله نوشته شده باشد و مقالاتی که توسط مجله با عنوان مروری منتشر می‌شوند ولی در واقع Over view هستند مشمول حمایت نیستند لذا مقالات مروری مشمول آیین‌نامه باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

  • مقاله مروری بنا به درخواست مسئولان مجله از نویسنده مسئول، نوشته شده باشد. در این مورد، ضروری است که نامه یا ایمیل درخواست از نویسنده مسئول به همراه فایل مقاله در سیستم آپلود گردد.
  • در قسمت منابع و ماخذ (References) مقاله، حداقل به 10 مقاله از کارهای نویسندگان ایرانی مقاله ارجاع داده شده باشد که مستقیماً مربوط به موضوع مقاله مروری باشد.

در کمیته علمی داوری ستاد، ارتباط مقاله دریافتی با فناوری‌نانو بر اساس شاخص‌های «مهندسی هدفمند، مقیاس کمتر از صد نانومتر و ویژگی‌ها و عملکردهای وابسته به این اندازه» بررسی خواهد شد. لازم به ذکر است که بررسی ارتباط مقاله با فناوری‌نانو تنها بر اساس شواهد و مستندات موجود در مقاله انجام می‌گیرد.

مبلغ حمایت و نحوه پرداخت

پس از تایید ارتباط محتوایی مقاله با فناوری ­نانو توسط کمیته‌ علمی داوری ستاد، حمایت تشویقی به درخواست‌دهنده تعلق می‌گیرد.

گروه نشریه مبلغ حمایت تشویقی (ریال)
الف 400.000.000
ب 100.مقالات ISI شاخص بازار سهام 000.000
ج 40.000.000
د 15.000.000
ه 10.000.000
و 5.000.000

تبصره 1: حمایت تشویقی مقالات چاپ شده در نشریات گروه «الف» و «ب» که یک نویسنده ایرانی نقش «نویسنده مسئول» یا «نویسنده اول تا پنجم» داشته باشد به صورت کامل پرداخت می‌شود.

تبصره 2: حمایت تشویقی مقالات چاپ شده در نشریات گروه «الف» که شرایط تبصره 1 را نداشته و یک نویسنده ایرانی با نقش نویسنده ششم تا دهم داشته باشد، 100.000.000 میلیون ریال و اگر یک نویسنده ایرانی با نقش نویسنده یازدهم به بعد داشته باشد، 40.000.000 ریال خواهد بود.

تبصره 3: حمایت تشویقی مقالات چاپ شده در نشریات گروه «ب» که شرایط تبصره 1 را نداشته و یک نویسنده ایرانی با نقش نویسنده ششم تا دهم داشته باشد، 40.000.000 میلیون ریال و اگر یک نویسنده ایرانی با نقش نویسنده یازدهم به بعد داشته باشد، 15.000.000 ریال خواهد بود.

تبصره 4: مبالغ حمایت‌ها در جدول و تبصره‌های 1 تا 3، در صورتی است که مرکز ایرانی به عنوان مرکز اول یا دوم درخواست‌دهنده در بخش وابستگی سازمانی نویسنده اعلام شده باشد. در صورتی که به عنوان مرکز سوم، چهارم یا پنجم باشد حمایت به ترتیب 80، 70 و 50 درصد مبالغ مذکور خواهد بود. به مواردی که مرکز ایرانی، مرکز ششم به بعد مقاله باشد، حمایتی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 5 : در صورتی‌ که کیفیت مجلات ISI و علمی - پژوهشی داخلی (گروه « ه » و « و») از روند رو به رشد برخوردار نبوده و یا سیر نزولی داشته باشد، به تشخیص تیم داوری از فهرست حمایتی حذف خواهد شد.

نحوه تقسیم مبلغ تشویقی

تقسیم مبلغ حمایت تشویقی مقالات به عهده درخواست دهنده و بر اساس جدول زیر است.

تعداد نویسنده نویسنده اول نویسنده مسئول سایر نویسندگان
2 50% 50% -
3 40% 40% 20%
4 36% 36% هر کدام 14%
5 36% 365 نفرسوم 14% و ما بقی 7%

تبصره 1: درخواست‌دهنده موظف است مبلغ حمایت تشویقی را بر اساس جدول مذکور بین نویسندگان تقسیم نماید. در صورتی که مشخص شود این کار مقالات ISI شاخص بازار سهام توسط درخواست‌دهنده انجام نشده است، سایر درخواست‌های ایشان بررسی نخواهد شد.

تبصره 2: در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله بیش از 5 نفر باشد، نحوه تقسیم مبلغ حمایت تشویقی همانند 5 نفر می‌باشد.

تبصره 3: در صورتی که نویسنده اول مقاله‌ای، نویسنده مسئول مقاله هم بود، نویسنده دوم سهم نویسنده اول را دریافت و مابقی طبق جدول محاسبه خواهد شد.

دانلود ترجمه مقاله ارزهای دیجیتال و شاخص های بازار سهام

ارزهای دیجیتال و شاخص های بازار سهام: آیا مرتبط هستند؟

Cryptocurrencies and stock market indices. Are they related?

  ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده؛ شاخص بازار سهام؛ ادغام و انتگرال کسری؛ همگرایی کسری

سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

1. مقدمه 2. مروری بر مقالات 3. روش تحقیق تجربی 4. داده ها 5. نتایج تجربی 6. خلاصه و نتیجه گیری

چکیده – در این مقاله به بررسی و مطالعه خصوصیات تصادفی شش ارز دیجیتال اصلی و ارتباط دوجانبه آنها با شش شاخص بازار سهام با استفاده از روش های ادغام کسری پرداخته ایم. با استفاده از تحلیل تک متغیره، مشاهده کردیم که در مورد بیت کوین و اتریوم، فرضیه تهی ریشه واحد را نمی توان رد کرد، در مورد Litecoin، Ripple و Stellar، میزان ادغام به طور چشم گیری بالاتر از 1 بود؛ و با این حال در مورد Tether، شواهدی از بازگشت به میانگین را مشاهده کردیم. در مورد شاخص های بازار سهام، نتایج دارای همگنی بیشتری بوده و ریشه واحد را نمی توان در هیچ سری زمانی رد کرد (به جز VIX، که در آن، بازگشت به میانگین حاصل می شود). با توجه به نتایج دو متغیره در ارزهای دیجیتال و نیز تست برای همگرایی (هم جمعی)، ما شواهدی ارائه داده ایم که هیچ همگرایی بین شش ارز دیجیتالی وجود ندارد. در همین راستا، با تست همگرایی بین ارزهای دیجیتال و شاخص های بازار سهام، شواهدی از عدم همگرایی را نشان دادیم که این موضوع حاکی از این است که ارزهای دیجیتال، متمایز از دارایی های اقتصادی و مالی اصلی می باشند. یافته های این مقاله حاکی از نقش مهم ارزهای دیجیتال در پورتفولیوهای سرمایه گذار می باشند مقالات ISI شاخص بازار سهام چرا که گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران بوده و تاییدی بر این موضوع هستند که ارزهای دیجیتال، کلاس جدیدی از دارایی های سرمایه گذاری محسوب می گردند.

In this paper, we investigate the stochastic properties of six major cryptocurrencies and their bilateral مقالات ISI شاخص بازار سهام linkages with six stock market indices using fractional integration techniques. From the univariate analysis, we observe that for Bitcoin and Ethereum, the unit root null hypothesis cannot be rejected; for Litecoin, Ripple and Stellar, the order of integration is found to be significantly higher than 1; for Tether, however, we find evidence in favour of mean reversion. For the stock market indices, the results are more homogeneous and the unit root cannot be rejected in any of the series, with the exception of VIX where mean reversion is obtained. Concerning bivariate results within the cryptocurrencies and testing for cointegration, we provide evidence of no cointegration between the six cryptocurrencies. Along the same lines, testing for cointegration between the cryptocurrencies and the stock market indices, we find evidence of no cointegration, which implies that the cryptocurrencies are decoupled from the mainstream financial and economic assets. The findings in this paper indicate the significant role of cryptocurrencies in investor portfolios since they serve as a diversification option for investors, confirming that cryptocurrency is a new investment asset class.

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار

111 · دانلود مقاله بورس اوراق بهادار با 61 صفحه و فرمت اجرایی PDF. بورس آنطور که باید و در دیگر کشور های دیگر (مخصوصاً اروپایی) دیده می شود. در کشور ما هنوز جا نیوفتاده است. خیلی ها هنوز با سرمایه گذاری 2 3

دانلود مقاله “بورس اوراق بهادار چیست؟”.

دانلود مقاله “بورس اوراق بهادار چیست؟” بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است. در این بازار. سهام شرکت‌ها و اوراق مشارکت. طی ضوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می

دانلود رایگان مقاله ISI بازار بورس اوراق بهادار به زبان .

دانلود رایگان مقاله ISI بازار بورس اوراق بهادار به زبان انگلیسی. بازار بورس (Bourse): بهابازار بازار رسمی و سازمان‌یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط

دانلود مقاله شاخص های بورس اوراق بهادار.

شاخص بورساهمیت شاخص های بورس اوراق بهادارطبقه بندی شاخص های بورسشاخص قیمت و بازده نقدی بورسنحوه محاسبه شاخص های بورس تهران و تعدیل های آناز آنجا که در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار. شاخص قیمت سهام یکی از مهم ترین ابزارها برای سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل تاریخی و پیش بینی است. از این رو شناخت عوامل موثر بر آن با اهمیت است. بر اساس مدل ویلیام شارپ. عوامل موثر بر شاخص های بورس را می توان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد : 1. عوامل داخلی (عوامل خرد) :در بر دارنده آن دسته عوامل موثر بوده که در ارتباط با عملیات شرکت و تصمیم های گرفته شده در شرکت است. 2. عوامل بیرونی (عوامل کلان) :در بر دارنده آن دسته عوامل موثر است که در خارج از اختیارات مدیریت شرکت بوده و به گونه ای فعالیت شرکت را تحت تأثی. downloadarticle 3

دانلود مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان.

دانلود مقاله در مورد تاریخچه بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه 6

دانلود مقاله : اداره بورس اوراق بهادار و کیفیت بازار.

اداره بورس اوراق بهادار – کیفیت بازار – کلمات کلیدی انگلیسی پس از پرداخت. فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید. دانلود مقاله

بورس و اوراق بهادار دانلود پایان نامه . دانلود ترجمه مقاله .

208 · ۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی. تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. 10

دانلود مقاله : رقابت بورس اوراق بهادار در یک مدل ساده از .

رقابت بورس اوراق بهادار – تعادل بازارهای سرمایه – هزینه های معاملات – گرایش اصلی – جریانات سهام فرامرزی – پس از پرداخت. فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید. 10

دانلود مقاله روشهای ارزشیابی سهام در بورس اوراق بهادار .

006 · عنوان مقاله : روشهای ارزشیابی سهام در بورس اوراق بهادار ایران قالب بندی : pdf قیمت : رایگان شرح مختصر : کارایی اطلاعات یکی از مولفه های اصلی برای رشد و

دانلود مقاله ای درمورد سهام و بورس.

دانلود مقاله ای درمورد سهام و بورس. دانلود مقاله سرمایه گذاری در بورس دانلود مقاله ای درمورد سهام و بورس تحقیق مقاله مقاله در مورد بورس و سهام مقاله بورس اوراق بهادار مقاله بورس کالا مقاله بورس pdf مقاله بورس ایده مقاله

دانلود مقاله کامل درمورد بورس.

دانلود مقاله کامل در مورد بورس اوراق بهادار در قالب فایل ورد در ۶۰ صفحه. مقاله کامل درمورد بورس در 57 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc قیمت فایل فقط 9,400 تومان دانلود مقاله کامل درمورد بورس فصل اول

ترجمه مقالات درباره بازار بورس اوراق بهادار – ترجمه فا.

دانلود رایگان مقالات انگلیسی درمورد بازار بورس اوراق بهادار (Stock Exchange) با ترجمه فارسی. بازار بورس (Bourse): بهابازار بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید مقالات ISI شاخص بازار سهام و فروش سهام شرکت‌ها و

دانلود پروژه مالی بورس اوراق بهادار – آی آر حسابداران.

112 · دانلود پروژه مالی بورس اوراق بهادار دانلود پروژه مالی بورس اوراق بهادار تعداد صفحات 75 صفحه فرمت DOCX دسته بندی پروژه های مالی تهیه کننده سایت آی آر حسابداران به درخواست کاربران سایت دانشجویان حسابداری ایران امروز برای تعداد صفحات: 75 صفحهدسته بندی: پروژه های مالیتهیه کننده: سایت آی آر حسابدارانفرمت: DOCX

مقاله بررسی بورس اوراق بهادار سل فایل ایران.

مقاله بررسی بورس اوراق بهاداردسته بندیعلوم انسانیفرمت فایلdocحجم فایل96 کیلو بایتتعداد صفحات74برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمقاله بررسی بورس اوراق بهادار در 74 صفحه ورد

پاورپوینت در مورد بورس اوراق بهادار :: دانلود رایگان مقاله .

پاورپوینت در مورد بورس اوراق بهادار تعریف بورس : بورس اوراق بهادار : یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام ترکتا یا اوراق قرضه دلتی یا موسسات معتبر خصوصی . تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی می شود

دانلود رایگان پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی – بورس اوراق .

این پایان نامه بورس اوراق بهادار ۶۴ صفحه بوده و داری پنج فصل می باشد. در فصل اول این پایان نامه کلیات تحقیق عنوان می گردد. در فصل دوم پایان نامه بورس اوراق بهادار ادبیات تحقیق برسی می شود. در 2

موضوع پایان نامه در مورد بورس اوراق بهادار کالج پروژه.

دانلود مقالات حسابداری. جدیدترین موضوعات پروژه . پروپوزال و پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار که طی سالهای اخیر در دانشگاه های کشور ارائه شده اند و شما دانشجوی گرامی میتوانید جهت رسیدن به 3

دانلود مقاله درباره بورس (بورس کالا و بورس اوراق بهادار .

دانلود مقاله درباره بورس. 4,800 تومان شناسه فایل: 5449. پرداخت و دانلود پروژه کامل. حجم فایل ورد: 143.2KB. فرمت: فایل Word قابل ویرایش و پرینت (DOCx) تعداد صفحات فارسی: 57. دارای رفرنس. 3

مقاله شاخص هاي بورس اوراق بهادار – دانلود رایگان.

دانلود رایگان دانلود رایگان مقاله شاخص هاي بورس اوراق بهادار دانلود فایل شاخص هاي بورس اوراق بهادار 51 صفحه با فرمت word مقدمه يكي از الزامات اساسي براي ره پيمودن به سمت توسعه و پيشرفت . توجه به سرمايه و سرمايه گذاري است و

دانلود رایگان مقاله ISI بازار بورس اوراق بهادار به زبان .

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد مالی و رسانه های اجتماعی: تحقیقی درمورد شرکت های گردشگری به نقل از بورس اوراق بهادار استانبول (BIST) عنوان انگلیسی مقاله Financial Performance and Social Media: A Research on Tourism Enterprises Quoted in Istanbul Stock Exchange

دانلود ترجمه مقاله تاثیر قیمت طلا بر مولفه های منطقه ای بورس اوراق بهادار

نقش قیمت طلا در شاخص های منطقه ای بازار بورس در بمبئی: شواهد جدیدی از مدیریت ریسک پورتفوی

Effects of Price of Gold on Bombay Stock Exchange Sectoral Indices: New Evidence for Portfolio Risk Management

قیمت طلا؛ تحلیل چسبندگی چارک؛ تحلیل علیت غیرخطی؛ مدل های GARCH چندگانه؛ مسائل پرتفوی قوی

حسابداری و اقتصاد

آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه شده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : به صورت عکس درج شده است نام مجله مقاله : Research in International Business and Finance (تحقیق در امور مالی و تجارت بین المللی)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 45 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

1. مقدمه
2. داده ها و روش تحقیق اقتصادسنجی
3. یافته ها و بحث و بررسی
4. بررسی استواری
5. نتیجه گیری
پیوست

همچنین، شایان ذکر است که طلا و محصولات مبتنی بر طلا از گذشته و بطور سنتی به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در اقتصاد هند استفاده می شده است. با توجه به اینکه طلا در دهه 2000، عملکرد و بازده قابل توجهی داشته است، ارزش پس اندازهای خصوصی مردم هند نیز افزایش یافته است. طبق نظریه انتخاب پورتفو، در زمان نوسانی شدن بازارها (برای مثال، در طی بحران مالی جهانی 2008 تا 2009)، سرمایه گذاران به دنبال دارایی امن مانند طلا می روند بجای اینکه در بازارهای سهام پرریسک سرمایه گذاری کنند (اوکانور و همکاران، 2015). در ژولای 2020، بعد از جهش همه گیری کووید-19، قیمت طلا رکورد جدیدی زد که این بخاطر عملکرد آن به عنوان دارایی سرپناه امن است. با توجه به اینکه هنوز هند یک اقتصاد نوظهور ضعیف است و ابزارهای سرمایه گذاری پیشرفته برای جذب نرخ پس انداز 30% مقالات ISI شاخص بازار سهام را ندارد، احتکار طلا در این کشور یک مسئله بسیار مهم است، زیرا اکثر پس اندازهای خصوصیدر حالت سنتی برحسب طلا ارزیابی و ارزشگذاری می شوند. همانگونه که از گذشته می دانیم، این فلز گرانبها، مانند همه کالاها، در بازارهای جهانی برحسب دلار آمریکا قیمت گذاری می شود (بکمن و همکاران، 2015). بنابراین، در زمان عدم قطعیت، ارزش پول کشورهای نوظهور (برای مثال، روپیه هند-INR)، معمولاً کاهش پیدا می کند (خلیفه و همکاران، 2016)، زیرا سرمایه گذاران به سرپناه های امن پناه می برند. این مسئله بدان معناست که قیمت طلا می تواند در بازار داخلی افزایش یابد بدون اینکه تغییری در قیمت جهانی طلا بوجود بیاید (بارونیک و همکاران، 2016). بنابراین، طلا یک سرمایه جذاب برای سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور شامل هند در زمان عدم قطعیت است. مخصوصاً اینکه، سرمایه گذاران تقاضای طلا را افزایش می دهند اگر عدم قطعیت بخاطر افزایش قیمت طلا برحسب روپیه هند، افزایش یابد. بطور خلاصه، این فلز گرانبها می تواند به چندین دلیل بر بازارهای سهام هند تاثیر بگذارد، زیرا در هند طلا یک دارایی سنتی است، قیمت بین المللی دارد و قیمت داخلی دارد که براساس ارزش USD در مقایسه با INR است. دیدگاه استاندارد این است که طلا و بازارهای سهام ارتباط منفی با همدیگر دارند. یعنی، هنگامی که برای مثال در زمان رکود، سهام افت پیدا می کنند، قیمت این فلز زرد اوج می گیرد، زیرا مردم متوجه می شوند که نگهداری طلا امن تر از کار با پول نقد است و بالعکس (BBC,2012) [2]. این شواهد تجربی وجود دارد که این دیدگاه استاندارد را تایید می کند. از سوی دیگر، مواقعی مانند دهه 2000 بوجود می آید که این رابطه را می توان عموماً دوره حرکت همزمان بخاطر وابستگی تلقی نمود. بنابراین رابطه طلا-سهام ممکن است در گذر زمان براساس شرایط برونی، بخصوص عوامل اقتصاد کلان، تغییر کند. ریسک پذیری همراه با هزینه های فرصت نیز عامل دیگری است که بر جذابیت نسبی سهام در مقایسه با طلا تاثیر می گذارد. موارد دیگر شامل میزان نرخ بهره واقعی، ارزش دلار، نرخ رشد اقتصادی و گشتاور (مومنتوم) در بازارهای طلا-سهام می باشند (کایربوه-کولمن و آگیره-تته، 2008).

It is also important to note that gold and gold-based products have traditionally been used as an investment tool in the Indian economy. Given that there has been a solid return performance of gold in the 2000s, the value of private savings of the Indian people has also increased. According to the portfolio choice theory, investors during the times of volatile markets (e.g., during the global financial crisis of 2008-9) move towards the safety of gold instead of investing in risky stock markets (O’Connor et al., 2015). In July 2020, the gold price in India hit an all-time high after the spike in the COVIT-19 pandemic due to its serving as a safe haven asset. Given that India is still a weak emerging economy and lacks sophisticated investment tools to absorb its 30% saving rate, gold hoarding is even more of an issue in this country since most of the private savings traditionally are evaluated in gold. As it has already been known, this precious metal, like all commodities, is quoted in the USD in global markets (Beckmann et al., 2015). Therefore, during times of uncertainty, the currencies of emerging markets (e.g., the Indian rupee-INR) tend to depreciate (Khalifa et al., 2016) as investors move to safe havens. This issue means that the price of gold can increase in domestic currency even without a change in the international price of gold (Barunik et al., 2016). Therefore, gold is an attractive investment for investors in emerging markets, including India, during times of uncertainty. Specifically, investors will increase the demand for gold if there is an increasing uncertainty due to increases in the INR price of gold. In short, this precious metal can affect the Indian stock markets due to several reasons since gold is a traditional asset in India, has an international price, and has a domestic price that is based on the value of the USD against the INR. The standard view is that the gold and stock markets are negatively related. That is, when stocks dive, for example, in a downturn, the yellow metal moves up as people find that handling of gold is safer than dealing with cash, and vice versa (British Broadcasting Corporation (British Broadcasting Corporation (BBC, 2012)).2 There is empirical evidence that confirms this standard view. On the other hand, there are periods like the 2000s when the relationship can generally be considered as a period of co-movements due to the dependence. Thus, the gold-stock relationship may change over time, depending on external conditions, particularly the macroeconomic factors. The risk appetite pinned by opportunity costs is also another factor affecting the relative attractiveness of stocks in comparison to gold. Others include the level of the real interest rates, the value of the USD exchange rate, the pace of economic growth, and the momentum in the gold-stock markets (Kyereboah‐Coleman and Agyire‐Tette, 2008).

تکیه شاخص بورس به دلار/ پیش بینی بازار سهام 25 اردیبهشت

تکیه شاخص بورس به دلار/ پیش بینی بازار سهام 25 اردیبهشت

ساعد نیوز: با رشد قیمت دلار و صعود آن به کانال 30 هزار تومانی نمادهای دلاری بازار سهام رشد قیمت داشتند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، روز گذشته با اینکه سمت عرضه بازار تقویت شد اما شاخص ها رشد نیم ساعت ابتدایی را حفظ کردند. شاخص مقالات ISI شاخص بازار سهام نزدیک به 14 هزار واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون 578 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز بیش از 6 هزار واحد صعود کرد. دیروز تعداد نمادهای مثبت بازار کاهش یافت و از 539 نماد در روزچهارشنبه، به 424 نماد در روز شنبه رسید.

روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام به 7 هزار و 858 میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم در اردیبهشت ماه است. رونق معاملات با ورود سرمایه حقیقی همراه بود و ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 135 میلیارد تومان بود. تداوم رشد مالکیت حقیقی ها در بازار سیگنال مثبت مهمی است و می توان آن را نشانه انتظارات مثبت معامله گران دانست.

از سوی دیگر در پایان معاملات دیروز ارزش صفوف خرید 681 میلیارد تومان بیشتر از ارزش صفوف فروش بود. آسیاتک، سیمرغ و زفکا بیشترین صف های خرید را داشتند و نمادهای خساپا، خگستر، انرژی1، وساپا و ورنا بیشترین صف ها فروش را به خود اختصاص دادند. نمادهای خودرویی علاوه بر بیشترین صف های فروش، بیشترین تأثیر منفی را نیز بر شاخص کل گذاشتند. خودرو، خساپا، خبهمن، فملی، خگستر، وپارس، خپارس و وساپا مانع رشد بیشتر شاخص بودند.

سیگنال دلار به بورس

همانطور که پیش بینی می شد با رشد قیمت دلار و صعود آن به کانال 30 هزار تومانی نمادهای دلاری بازار سهام رشد قیمت داشتند. نمادهای پالایشی، معدنی و محصولات شیمیایی از سبزپوش های بازار بودند که شاخص کل را نیز بالا کشیدند.

در مجموع می توان گفت فاکتورهای عملکردی بازار مثبت هستند و میل به صعود در بازار قوی تر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا