فارکس ترید در افغانستان

زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان

زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان ؟

طبق آخرین آمار تعداد آقایان تریدر حدوداً 20 برابر خانمهاست و البته این تعداد به سرعت به سمت برابری حرکت میکند.

خصوصیت ویژه ی خانم ها چیست؟

نکته جالب توجه اینست که درصد تریدرهای موفق میان زنان بیشتر از مردان است. خانمها کمتر تکبر دارند، خصوصیتی که در ترید گناه بزرگی محسوب میشود. ضمیر مردانه، که مسئول بسیاری از مخاطرات و کشتارها و خونریزی هاست، در ترید درگیر است. آقایان نمودارها را تحلیل میکنند و پوزیشن میگیرند و پوزیشنشان باید درست باشد. اگر بازار به سمت دلخواهشان رفت، او منتظر می ماند که بیشتر و بیشتر خودش را ثابت کند و اگر بازار به جهت دیگر برود، نفس چقرش او را وادار میکند که ضرر را تحمل کند و منتظر میماند که بازار برگردد و درستی نظرش را اثبات کند.
اما خانمها بیشتر بدنبال جواب این سوالند: پول کجاست؟ هدف آنها سود کردن و ضرر نکردن است. آنها کمتر بدنبال اثبات کردن خودشان هستند. آنها مانند ترکه ای که با باد خم میشود، انعطاف پذیرند: سوار بر ترند میشوند و کمی زودتر پیاده میشوند و سودشان را به حسابشان میریزند. داشتن روزنگار و ثبت ترید از مهمترین ملزومات پیشرفت است. در اینکار هم خانمها دقیقتر و منظمتر عمل میکنند.

مطالعات علمی نشان می‏دهند که بازده سرمایه گذاری زنان از مردان بیشتر است

مطالعات علمی نشان می‏دهند که بازده سرمایه گذاری زنان از مردان بیشتر است هر چند که توجیه دقیقی برای این پدیده وجود ندارد.اگر در موتورهای جستجوگر اینترنتی به دنبال فهرستی از موفق ترین سرمایه گذاران جهان بگردید، با فهرستی مواجه خواهید شد که قطعا نام هایی همچون وارن بافت و جورج سوروس در میان آن ها وجود دارند و البته نام هیچ زنی نیز در آن فهرست به چشم نمی‏ خورد.

بنابراین شاید طبیعی باشد که برخی نتیجه گیری کنند که مردان، در مقایسه با زنان، سرمایه گذاران بهتری هستند اما مطالعه دقیق تر بازارهای مالی نتیجه ای معکوس را به همراه دارد. نتایج یک تحقیق که توسط موسسه روثستاین کاس (Rothstein Kass) انجام شده نشان می‏دهد بازده سرمایه صندوق‏های سرمایه گذاری که توسط زنان مدیریت می‏ شوند در سال ۲۰۱۳ (تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۳) معادل ۹.۸ درصد بوده در حالی که میانگین بازده سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در مدت زمان مشابه تنها ۶.۱۳ درصد بوده است.

اما چرا بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به چنین نتیجه ای منجر می‏ شود؟ برخی اعتقاد دارند که زنان در مقایسه با مردان ریسک پذیری کمتری دارند و به اصطلاح ریسک گریز هستند و به همین خاطر بازده سرمایه گذاری آن ها بیشتر است اما اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، باید عملکرد آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری که مدیریت آن ها بر عهده مردان است در سال هایی که سهام پرریسک بازده مناسبی دارند، بیشتر باشد و در سال هایی که سهام پرریسک در مقایسه با سهام کم ریسک بازده ناامید کننده ای دارند، صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت زنان عملکرد خیره کننده ای داشته باشند اما هفته نامه اکونومیست می‏نویسد که بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دوره های مختلف چنین ادعایی را تایید نمی‏کند.

دلیل دیگری که برای عملکرد بهتر زنان در بازار سرمایه ذکر می‏شود این است:

که زنان معمولا مدیریت صندوق های سرمایه گذاری کوچک تر را در اختیار دارند و صندوق های کوچک تر به طور کلی بازده بیشتری دارند.
همچنین برخی ادعا می‏کنند از آنجا که زنان ریسک پذیری کمتری دارند، در طول سال تعداد معاملات کمتری را انجام می‏دهند و سود بیشتر زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت آن ها در واقع از هزینه تراکنش کمتر ناشی می‏شود و نه از سود سهام بیشتر.
بدون در نظر گرفتن اینکه دلیل عملکرد بهتر زنان در بازار سرمایه چیست، می‏ توان گفت که نتایج بررسی های اخیر به تغییر نگرش فعالان بازار نسبت به زنان منجر شده است.
زمانی بازارهای مالی از جمله بازار مالی لندن محیط هایی کاملا مردانه بودند اما اکنون تعداد زنان فعال در این بازار رو به افزایش است تا جایی که شاید طی دهه های آینده، فهرست موفق ترین سرمایه گذاران جهان از انحصار مردان خارج شود.

جایگاه زنان در زمینه ی نشر آثار با موضوعیت بازارهای مالی:

در زمینه نشر کتابهای چاپی یا نشر دیجیتال زنان پا به پای مردان جلو رفته اند و آثار با ارزشی را از خود به جا گذاشته اند که در زیر کاور تعدادی از کتابهای آنان آورده شده:

زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان ؟

زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان ؟

طبق نهایی آمار تعداد آقایان تریدر حدوداً ۲۰ برابر خانمهاست و ولی این تعداد با گاز درسمت برابری جنبش می کند . ویژگی ویژه ی خانم ها چیست؟ نکته جذاب دقت اینست که درصد تریدرهای پیروز دربین زنان بیشتر از مردان است . خانمها کمتر تکبر دارا هستند , خصوصیتی که در ترید گناه […]


طبق نهایی آمار تعداد آقایان تریدر حدوداً 20 برابر خانمهاست و ولی این تعداد با گاز درسمت برابری جنبش می کند . ویژگی ویژه ی خانم ها چیست؟ نکته جذاب دقت اینست که درصد تریدرهای پیروز دربین زنان بیشتر از مردان است . خانمها کمتر تکبر دارا هستند , خصوصیتی که در ترید گناه بزرگی محسوب می‌شود . ضمیر مردانه , که مسئول اکثری از خطرات و کشتارها و خون‌ریزی هاست , در ترید سرگرم است . آقایان نمودارها را آنالیز می کنند و پوزیشن می‌گیرند و پوزیشنشان بایستی صحیح باشد . در حالتی که بازار به سوی دلخواهشان رفت , وی درانتظار میماند که بیشتر و بیشتر خودش را اثبات نماید و درصورتی که بازار به جهت دیگر برود , نفس چقرش اورا وادار می کند که خسارت را تحمل نماید و چشم به راه می ماند که بازار برگردد و صحت نظرش را ثابت نماید . البته خانمها بیشتر بدنبال پاسخ این سوالند : پول کجاست؟ انگیزه آن‌ها سود کردن و خسارت نکردن است . آنان کمتر بدنبال ثابت کردن خودشان میباشند . آن ها مثل ترکه ای که با باد خم میشود , انعطاف پذیرند : سوار بر ترند می گردند و پاره ای زودتر پیاده میگردند و سودشان را به حسابشان میریزند . داشتن تقویم و ثبت ترید از مهم‌ترین الزامات ترقی است . در اینکار نیز خانمها با جزییات بیشتر و منظمتر کار می کنند .

مطالعات علمی نشان می‏دهند که راندمان سپرده گذاری زنان از مردان بیشتر است مطالعات علمی نشان می‏دهند که راندمان سپرده گذاری زنان از مردان بیشتر است هرچند که توجیه دقیقی برای این پدیده نیست . در حالتی که در موتورهای جستجو گر اینترنتی پیرو فهرستی از پیروز ترین سرمایه گذاران عالم بگردید , با فهرستی مواجه خواهید شد که حتما اسم هایی همچون وارن بافت و جورج سوروس فی مابین آن‌ها وجود دارا‌هستند و ولی اسم هیچ زنی هم در آن فهرست به دیده نمی‏ خورد . بدین ترتیب احتمال دارد ارگانیک باشد که بعضی سود گیری نمایند که مردان , در مقایسه با زنان , سرمایه گذاران بهتری میباشند ولی مطالعه دقیقتر بازارهای مالی سود ای معکوس را به همراه داراست . نتیجه ها یک تحقیق که به وسیله موسسه روثستاین کاس ( Rothstein Kass ) صورت گرفته نشان می‏دهد راندمان سرمایه صندوق‏های سپرده گذاری که به وسیله زنان رئیس می‏ شوند در سال ۲۰۱۳ ( تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ ) متساوی ۹ . ۸ درصد بوده در حالی که میانگین راندمان سپرده گذاری صندوق های سپرده گذاری در بازه زمان شبیه فقط ۶ . ۱۳ درصد بوده است . ولی چرا بررسی تلاش صندوق های سپرده گذاری به چنین سود ای سبب می‏ شود؟ بعضا اعتقاددارند که زنان در مقایسه با مردان ریسک پذیری کمتری دارا هستند و به اصطلاح ریسک گریزو فرار می‌باشند و به همین خاطر راندمان سپرده گذاری آن‌ها بیشتر است البته در حالتی‌که چنین ادعایی صدق داشته باشد , بایستی کارایی آن جور از صندوق های سپرده گذاری که رئیس آنان بر عهده مردان است در سال هایی که سهام پرریسک راندمان قابل قبولی دارا‌هستند , بیشتر باشد و در سال هایی که سهام پرریسک در مقایسه با سهام کم ریسک راندمان ناامید کننده ای دارا هستند , صندوق های سپرده گذاری ذیل رئیس زنان همت تعجب آور ای داشته باشند البته هفته طومار اکونومیست می‏نویسد که بررسی سعی صندوق های سپرده گذاری در عصر های متعدد چنین ادعایی را تایید نمی‏کند . استدلال دیگری که برای همت خوب تر زنان در بازار سرمایه ذکر می‏شود این است : که زنان معمولا رئیس صندوق های سپرده گذاری کوچک خیس را در اختیار دارا‌هستند و زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان صندوق های کوچک خیس به صورت کلی راندمان بیشتری دارا‌هستند . همینطور بعضا داعیه می‏کنند از آن‌جا که زنان ریسک پذیری کمتری دارا هستند , در حین سال تعداد معاملات کمتری را انجام می‏دهند و سود بیشتر صندوق های سپرده گذاری زیر رئیس آن‌ها در واقع از هزینه تراکنش کمتر ناشی می‏شود و خیر از سود سهام بیشتر . سوای در لحاظ به چنگ آوردن این‌که ادله سعی خوبتر زنان در بازار سرمایه چه است , می‏ توان اظهار‌کرد که نتیجه ها بررسی های اخیر به تغییر و تحول بینش فعالان بازار نسبت به زنان باعث شده‌است . هنگامی بازارهای مالی اعم از بازار مالی لندن محیط هایی تماما مردانه بودند البته اکنون تعداد زنان فعال در‌این بازار رو به ارتقاء است تا جایی که احتمال دارد طی ده سال های آتی , فهرست غالب ترین سرمایه گذاران دنیا از انحصار مردان بیرون شود .

زنان معامله‌گران موفق‌تری هستند یا مردان؟

تعداد آقایان تریدر حدوداً ۲۰ برابر خانم‌هاست هرچند این تعداد به سرعت به سمت برابری حرکت می‌کند.

خصوصیت ویژه‌ی خانم‌ها چیست؟

نکته جالب توجه این‌است که درصد تریدرهای موفق میان زنان بیشتر از مردان است. خانم‌ها کمتر تکبر دارند، خصوصیتی که در ترید گناه بزرگی محسوب می‌شود. ضمیر مردانه، که مسئول بسیاری از مخاطرات و کشتارها و خونریزی هاست، در ترید درگیر است. آقایان نمودارها را تحلیل می‌کنند و پوزیشن می‌گیرند و پوزیشن‌شان باید درست باشد. اگر بازار به سمت دلخواهشان رفت، او منتظر می‌ماند که بیشتر و بیشتر خودش را ثابت کند و اگر بازار به جهت دیگر برود، نفس چقرش او را وادار می‌کند که ضرر را تحمل کند و منتظر می‌ماند که بازار برگردد و درستی نظرش را اثبات کند.
اما خانم‌ها بیشتر بدنبال جواب این سوالند: پول کجاست؟ هدف آنها سود کردن و ضرر نکردن است. آنها کمتر بدنبال اثبات کردن خودشان هستند. آنها مانند ترکه‌ای که با باد خم می‌شود، انعطاف پذیرند: سوار بر روند می‌شوند و کمی زودتر پیاده می‌شوند و سودشان را به حسابشان می‌ریزند. داشتن روزنگار و ثبت ترید از مهمترین ملزومات پیشرفت است. در اینکار هم، خانمها دقیق‌تر و منظم‌تر عمل می‌کنند.

مطالعات علمی نشان می‌‏دهند که بازده سرمایه‌گذاری زنان از مردان بیشتر است.

مطالعات علمی نشان می‏‌دهند که بازده سرمایه‌گذاری زنان از مردان بیشتر است هر چند که توجیه دقیقی برای این پدیده وجود ندارد. اگر در موتورهای جستجوگر اینترنتی به دنبال فهرستی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان بگردید، با فهرستی مواجه خواهید شد که قطعا نام‌هایی همچون وارن بافت و جورج سوروس در میان آنها وجود دارند و البته نام هیچ زنی نیز در آن فهرست به چشم نمی‏‌خورد.

بنابراین شاید طبیعی باشد که برخی نتیجه‌گیری کنند که مردان، در مقایسه با زنان، سرمایه‌گذاران بهتری هستند اما مطالعه دقیق‌تر بازارهای مالی نتیجه‌ای معکوس را به همراه دارد. نتایج یک تحقیق که توسط موسسه روثستاین کاس (Rothstein Kass) انجام شده نشان می‏‌دهد بازده سرمایه صندوق‌‏های سرمایه‌گذاری که توسط زنان مدیریت می‏‌شوند در سال ۲۰۱۳ (تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۳) معادل زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان ۹.۸ درصد بوده در حالی که میانگین بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مدت زمان مشابه تنها ۶.۱۳ درصد بوده است.

اما چرا بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چنین نتیجه‌ای منجر می‏‌شود؟ برخی اعتقاد دارند که زنان در مقایسه با مردان ریسک‌پذیری کمتری دارند و به اصطلاح ریسک‌گریز هستند و به همین خاطر بازده سرمایه‌گذاری آنها بیشتر است اما اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، باید عملکرد آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مدیریت آنها بر عهده مردان است در سال‌هایی که سهام پرریسک بازده مناسبی دارند، بیشتر باشد و در سال‌هایی که سهام پرریسک در مقایسه با سهام کم‌ریسک بازده ناامید کننده‌ای دارند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت زنان عملکرد خیره کننده‌ای داشته باشند اما هفته نامه اکونومیست می‌‏نویسد که بررسی عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف چنین ادعایی را تایید نمی‏‌کند.

در معامله گری مرد ها موفق ترند یا خانم ها؟

در معامله گری مرد ها موفق ترند یا خانم ها؟

طبق آخرین بررسی های انجام شده تعداد تریدر های مرد تقریبا 20 برابر خانم ها می باشد و این تعداد به سرعت به سمت برابری حرکت می کند. اما نکته جالب توجه در این مورد این است که طبق نتایج تحقیقات موسسه Rothstein Kass درصد تریدر های موفق میان خانم ها از مردان بیشتر می باشد.

در معامله گری مرد ها موفق ترند یا خانم ها؟

طبق آخرین بررسی های انجام شده در رابطه با مقایسه معامله گران خانم و آقا در زمینه بورس، بازار های مالی و فارکس تعداد تریدر های مرد تقریبا 20 برابر خانم ها است؛ اما این تعداد به سرعت به سمت برابری حرکت می کند.

خصوصیت ویژه خانم ها

همانطور که گفته شد تعداد معامله گران مرد 20 برابر خانم ها است؛ اما نکته جالب توجه در این مورد این است که طبق نتایج تحقیقات موسسه Rothstein Kass درصد تریدر های موفق میان خانم ها از مردان بیشتر می باشد؛ زیرا بازده سرمایه صندوق های سرمایه گذاری که مدیریت آن ها به عهده خانم ها است معادل 8/9 درصد بود که طبق این تحقیقات، این مقدار درست زمانی که میانگین بازده سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری تنها 13/6 درصد بود، مشاهده شد.

معمولا هدف خانم ها در عمل ترید، کسب سود و جلوگیری از ضرر کردن می باشد و کمتر از مردان در این فضا به دنبال اثبات خودشان هستند. از مهمترین ملزومات پیشرفت در این بازار داشتن روزنگار و ثبت ترید می باشد که همچنین در این کار خانمها بسیار دقیق تر و منظم تر عمل می کنند.

برخی دلیل این اتفاق را تکبر کمتر خانم ها می دانند، زیرا این خصوصیت برای ترید گناه بزرگی است و این امر را دلیل گیرکردن مردان در ترید می دانند. برخی دیگر نیز دلیل بیشتر بودن بازده سرمایه گذاری را ریسک پذیری کمتر خانم ها نسبت به مردان و به اصطلاح ریسک گریزی آن ها می دانند؛ اما ایراداتی در این باره وجود دارد زیرا در صورتی که این ادعا صحت داشته باشد، باید بازده عملکرد صندوق های سرمایه گذاری که مردان آن ها را مدیریت می کنند، در سال هایی که سهام های پرریسک بازده مناسبی دارند، مقدار بیشتری باشد.

در معامله گری مرد ها موفق ترند یا خانم ها؟

همچنین برخی معتقدند که به دلیل این که صندوق های کوچک تر بازده بیشتری نیز دارند و از آن جایی که معمولا خانم ها مدیریت صندوق های سرمایه گذاری کوچکتر را به عهده دارند، صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت آن ها سود بیشتری دریافت می کنند.

توجه داشته باشید که به طور معمول در بسیاری از مواقع نیز شرایط فرهنگی و علایق جامعه مانع از ارزش گذاری واقعی برای فعالیت مدیران خانم می شود و همین باور های غلط که مبتنی بر برتر بودن قدرت مدیریتی جنس مذکر از مونث و محتاطانه عمل کردن خانم ها در این امور و …. از آن دست باور هایی است که روی این زمینه تاثیر می گذارند. اما در واقع هیچ گاه نباید عاملی مانند جنسیت باعث عدم توازن و تعادل در فعالیت هایی بشود که به اموری مانند: خلاقیت های انسانی و کمک گرفتن از مهارت، تجربه و تخصص بستگی دارند.

معامله گران خانم به سادگی و سرعت قبول می کنند که درباره تمامی مسائل به صورت دقیق و کاربردی اطلاعاتی ندارند و از همین رو برای آماده ساختن خود قبل از ورود به بازار های مالی به تحقیق، آموزش و تمرین استراتژی معاملاتی روی می آورند؛ اما برخلاف خانم ها معامله گران مرد بیش از حد مجاز جسورانه عمل کرده و از همین رو معمولا قربانی اعتماد به نفس کاذب خود شده و در نتیجه از بازار با ضرر خارج می شوند.

ورود معامله گران خانم به بازار با تعدا ابزار های کم و موثر به معنی قبول نکردن ریسک های عجیب و غریب و همچنین معامله نکردن بیش از حد خانم ها می باشد؛ اما در مقابل مردان به طور معمول در این بازار رفتار های ریسکی و پر خطری دارند، به طوری که سعی می کنند از هر فرصتی استفاده نمایند و همین امر باعث می شود که معامله گران مرد به معامله بیش از حد روی آورده و متحمل ریسک های سنگینی شوند.

در معامله گری مرد ها موفق ترند یا خانم ها؟

همچنین به طور معمول معامله گران خانم تمایل زیادی به تثبیت سود خود دارند و از همین رو کمتر با مشکلات روانی معامله گری درگیر می شوند. در نتیجه این مسئله یک معامله سود ده باعث از دست دادن کنترل و طمع در خانم ها نمی شود؛ اما در مقابل مردان به سادگی در این بازار قربانی احساسات خود می شوند.

مطالعات علمی که نشان دهنده بالا بودن بازده سرمایه گذاری خانم ها نسبت به مردان می باشد

در میان اسامی موجود در لیست موفق ترین سرمایه گذاران جهان در موتور های جستجوگر اینترنتی، نام هیچ خانمی مشاهده نمی شود؛ برخی از افراد از این مسئله نتیجه گیری می کنند که مردان از خانم ها در سرمایه گذاری بهتر هستند، اما با مطالعه دقیق تر در بازار های مالی به نتیجه کاملا معکوسی دست خواهند یافت.

طبق تحقیقات مدرسه کسب و کار واریک تعداد معامله گران مرد از تعدد معامله گران خانم بیشتر است؛ اما با این وجود عملکرد معامله گران خانم در برابر معامله گران مرد حدود زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان 8/1 درصد بهتر می باشد. همچنین طبق تحقیقات دانشگاه لستر هورمون و عوامل اجتماعی نیز تاثیر قابل توجهی روی عملکرد معامله گران خانم و آقا در بازار های مالی دارند و همچنین به این نتیجه رسیدند که تفاوت عملکرد بین تریدر های خانم و آقا به ارتقای مهارت های معامله گری بدون توجه به جنسیت معامله گر ها کمک بسزایی خواهد کرد.

تفاوت عملکرد زنان و مردان معامله گر در چیست؟

زنان و مردان معامله گر

در دنیای سرمایه گذاری و معامله‌‌، هر روز نام افرادی را می‌شنویم که معامله‌گران قدَری هستند و اسمشان پیوسته سر زبان‌ها می‌چرخد؛ نام‌هایی که بیشتر متعلق به مردان معامله گر است تا زنان فعال در این حرفه. اما در عالم معامله‌گری، خانم‌ها عملکرد و نتیجه مطلوب‌تری دارند یا آقایان؟

آمارها نشان می‌دهند که شمار زنان معامله گر تقریبا یک بیستم مردان فعال در این حوزه است؛ هر چند تعداد خانم‌های فعال در این زمینه به طور مداوم و به سرعت در حال افزایش است. تفاوت آمار حضور زنان و مردان در زمینه معمله گری اما ارتباط معنی‌داری با میزان موفقیت آنان در دنیای معاملات ندارد، چرا که درصد زنان معامله گر موفق زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان بیشتر از همتایان مرد آنان است.

برای یافتن دلیل آمار بهتر موفقیت در میان زنان معامله گر در برابر مردان احتمالا باید به بررسی ویژگی‌های شخصیتی آنان پرداخت.

تکبر می‌تواند خصوصیتی مرگبار برای یک معامله گر باشد و مردان به دلیل روحیات ذاتی خود متکبرتر از زنان هستند. هنگامی که تحلیلی را برای معامله خود در نظر می‌گیرید، دو سناریو در انتظار شماست؛ یا تحلیل شما درست از آب درمی‌آید و به سود زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان می‌رسید، یا مسائل آنطور که انتظار دارید پیس نمی‌روند و ضرر می‌کنید.

واکنش محتمل‌تر مردان معامله گر در سناریوی اول این است که برای کسب سود بیشتر و اثبات خود موضعش را تا حد ممکن ادامه دهد. یک معامله گر مرد در سناریوی دوم نیز سرسختانه در موضعش باقی می‌ماند تا رویه بازار به نفع تحلیل او تغییر کرده و درستی نظرش را ثابت کند.

زنان اما بیشتر به دنبال یافتن نتیجه مطلوب خود هستند تا اثبات نظرشان. آنان در پی کسب سود و دوری از ضرر هستند و در تصمیم‌گیری‌های خود منعطف‌تر عمل می‌کنند تا بیشتر با جریان بازار همسو شده و از این موج‌سواری نفع بیشتری ببرند. آنان همچنین برای جلوگیری از ریسک سقوط، به سود خود قانع بوده و پیش از طوفانی شدن بازار از موج پیاده می‌شوند.

مطالعات صورت گرفته در خصوص میزان موفقیت زنان معامله گر و مقایسه آن با مردان نیز نشان داده است که بازده سرمایه گذاری‌های خانم‌ها بیشتر است.

این در حالی است که اگر در اینترنت نام موفق‌ترین سرمایه گذاران جهان را جستجو کنید با فهرستی روبه‌رو می‌شوید که نام هیچ زنی در زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان آن دیده نمی‌شود و دلیل آن دقیقا مشخص نیست. از این رو تعجبی ندارد که باور و تصور کلی بر این باشد که مردان معامله گر عملکرد موفق‌تری نسبت به زنان دارند.

بررسی بازارهای سرمایه اما خلاف نتیجه حاصل از جستجو در گوگل را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که زنان سرمایه گذاران موفق‌تری هستند. نتایج پژوهشی که از سوی موسسه روتستاین کاس (Rothstein Kass) صورت گرفته، نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۳ بازده آن دسته از صندوق‌های سرمایه گذاری که مدیریت آن‌ها را زنان بر عهده داشته‌اند، به طور میانگین ۹.۸ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین این بازده در خصوص کل صندوق‌های سرمایه گذاری در همین سال ۶.۱۳ درصد عنوان شده است.

این برتری اما به چه برمی‌گردد و چگونه می‌توان آن را توجیه کرد؟ برخی کارشناسان در توضیح این مساله به ریسک‌پذیری کمتر زنان به نسبت مردان اشاره می‌کنند. در صورتی که این نظریه درست باشد، سود صندوق‌های سرمایه گذاری تحت مدیریت مردان باید در سال‌های پربازده برای سهام پرریسک بیشتر بوده و در دوره‌هایی که سهام کم‌ریسک سود بهتری داشته باید شاهد بازده چشمگیر صندوق‌های سرمایه گذاری با مدیریت زنان باشیم.

مجله اکانمیست (The Economist) اما با بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری در دوره‌های مختلف، این نظریه را رد می‌کند.

توجیه دیگری که می‌توان برای بازده بهتر صندوق‌های تحت مدیریت زنان بیان کرد این است که این صندوق‌ها معمولا نسبت به صندوق‌های سرمایه گذاری تحت مدیریت مردان کوچک‌تر هستند و صندوق‌های کوچک‌تر به طور کلی از بازده بیشتری برخوردارند.

از سوی دیگر، برخی بر این باورند که زنان معامله گر با توجه به ریسک‌پذیری کمترشان، معاملات کمتری نسبت به مردان انجام می‌دهند و سود بیشتر صندوق‌هایی که مدیریت آن را بر عهده دارند، در واقع ناشی از هزینه تراکنش کمتر بوده و ارتباطی با سود بیشتر ندارد.

فارغ از اینکه عملکرد بهتر زنان در دنیای سرمایه ریشه در چه چیزی دارد، پژوهش‌ها نشانگر تغییر دیدگاه فعالان بازار سرمایه نسبت به زنان است. حضور زنان در این عرصه هر روز در حال افزایش است و بازارهای مالی دیگر محیط‌هایی سراسر مردانه نیستند. همین امر نوید روزهایی را می‌دهد که فهرست موفق‌ترین سرمایه گذاران جهان از انحصار مردان معامله گر خارج شده و نام زنان را نیز به خود ببیند.

زنان اما در زمینه انتشار کتاب‌‌های سرمایه گذاری همگام با مردان پیش رفته و آثاری را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن را در ادامه این مطلب مشاهده می‌کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا